Visa allt om Skarviks Bil AB
Visa allt om Skarviks Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 253 21 403 15 404 22 105 13 218 14 588 5 083 0 0 0
Övrig omsättning 528 442 606 486 1 207 999 214 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 328 -245 62 -779 -347 307 456 0 0 -10
Resultat efter finansnetto 300 -344 7 -731 -350 222 649 0 0 -9
Årets resultat 214 -121 0 -520 0 179 442 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 614 654 539 591 582 611 641 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 440 2 325 2 877 3 025 6 562 3 693 3 503 130 130 321
Tillgångar 3 054 2 979 3 416 3 616 7 144 4 304 4 144 130 130 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 100 221 221 741 741 562 120 120 311
Obeskattade reserver 55 0 0 0 26 206 112 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 253 413 118 580 580 698 118 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 431 2 466 3 077 2 815 5 797 2 659 3 352 10 10 10
Skulder och eget kapital 3 054 2 979 3 416 3 616 7 144 4 304 4 144 130 130 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 217 504 511 481 161 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 851 2 840 2 945 3 501 4 069 2 739 862 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 284 1 460 1 520 1 895 1 822 932 435 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
Omsättning 14 781 21 845 16 010 22 591 14 425 15 587 5 297 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 11 12 11 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 782 2 675 1 712 2 010 1 102 1 326 1 694 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 571 546 562 511 441 508 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 368 -203 114 -756 -307 430 475 0 0 -10
Nettoomsättningförändring -33,41% 38,94% -30,31% 67,23% -9,39% 187,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,87% -8,22% 1,90% -19,41% -4,86% 7,13% 15,83% -% -% -%
Vinstmarginal 2,33% -1,14% 0,42% -3,18% -2,63% 2,10% 12,91% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 44,70% 30,14% 43,01% 34,23% 55,04% 46,88% 51,01% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,06% -0,66% -1,30% 0,95% 5,79% 7,09% 2,97% -% -% -%
Soliditet 11,72% 3,36% 6,47% 6,11% 10,64% 20,74% 15,55% 92,31% 92,31% 96,88%
Kassalikviditet 59,32% 54,01% 64,09% 67,67% 49,15% 99,29% 86,49% 1 300,00% 1 300,00% 3 210,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...