Visa allt om Skarviks Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 403 15 404 22 105 13 218 14 588 5 083 0 0 0 2 339
Övrig omsättning 442 606 486 1 207 999 214 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -245 62 -779 -347 307 456 0 0 -10 -2 361
Resultat efter finansnetto -344 7 -731 -350 222 649 0 0 -9 -2 399
Årets resultat -121 0 -520 0 179 442 0 0 0 225
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 654 539 591 582 611 641 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 325 2 877 3 025 6 562 3 693 3 503 130 130 321 2 326
Tillgångar 2 979 3 416 3 616 7 144 4 304 4 144 130 130 321 2 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 221 221 741 741 562 120 120 311 311
Obeskattade reserver 0 0 0 26 206 112 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 413 118 580 580 698 118 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 466 3 077 2 815 5 797 2 659 3 352 10 10 10 2 015
Skulder och eget kapital 2 979 3 416 3 616 7 144 4 304 4 144 130 130 321 2 326
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 217 504 511 481 161 0 0 0 268
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 2 840 2 945 3 501 4 069 2 739 862 0 0 0 2 410
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 1 460 1 520 1 895 1 822 932 435 0 0 0 982
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0
Omsättning 21 845 16 010 22 591 14 425 15 587 5 297 0 0 0 2 345
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 11 12 11 3 0 0 0 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 675 1 712 2 010 1 102 1 326 1 694 - - - 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 571 546 562 511 441 508 - - - 363
Rörelseresultat, EBITDA -203 114 -756 -307 430 475 0 0 -10 -2 230
Nettoomsättningförändring 38,94% -30,31% 67,23% -9,39% 187,00% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -8,22% 1,90% -19,41% -4,86% 7,13% 15,83% -% -% -% -101,46%
Vinstmarginal -1,14% 0,42% -3,18% -2,63% 2,10% 12,91% -% -% -% -100,90%
Bruttovinstmarginal 30,14% 43,01% 34,23% 55,04% 46,88% 51,01% -% -% -% 76,83%
Rörelsekapital/omsättning -0,66% -1,30% 0,95% 5,79% 7,09% 2,97% -% -% -% 13,30%
Soliditet 3,36% 6,47% 6,11% 10,64% 20,74% 15,55% 92,31% 92,31% 96,88% 13,37%
Kassalikviditet 54,01% 64,09% 67,67% 49,15% 99,29% 86,49% 1 300,00% 1 300,00% 3 210,00% 115,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...