Visa allt om Verkstads Aktiebolaget Gunne Hanssons Mekaniska
Visa allt om Verkstads Aktiebolaget Gunne Hanssons Mekaniska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 321 303 359 253 788 640 847 697 582 891
Övrig omsättning - - - 23 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 9 11 21 28 32 67 36 17 15
Resultat efter finansnetto 6 5 7 10 23 43 56 13 2 1
Årets resultat 4 4 5 7 17 32 41 9 2 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 9 14 19 0 0
Omsättningstillgångar 581 587 603 656 609 666 680 796 839 687
Tillgångar 581 587 603 656 614 676 694 815 839 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 261 257 252 244 228 216 175 166 164
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 299 281 281 274 280 380 380 368 368 358
Kortfristiga skulder 17 46 65 130 89 68 98 272 306 165
Skulder och eget kapital 581 587 603 656 614 676 694 815 839 687
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 8 0 25 132 71 133 116 118 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 1 0 3 14 7 29 37 51 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Omsättning 321 303 359 276 788 640 847 697 582 891
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 321 303 359 253 788 640 847 697 582 891
Personalkostnader per anställd (tkr) - 6 - 28 146 78 162 153 169 167
Rörelseresultat, EBITDA 6 9 11 26 33 37 72 41 17 15
Nettoomsättningförändring 5,94% -15,60% 41,90% -67,89% 23,12% -24,44% 21,52% 19,76% -34,68% -%
Du Pont-modellen 1,03% 1,53% 1,82% 3,20% 4,56% 8,28% 9,65% 4,42% 2,15% 2,18%
Vinstmarginal 1,87% 2,97% 3,06% 8,30% 3,55% 8,75% 7,91% 5,16% 3,09% 1,68%
Bruttovinstmarginal 38,01% 44,22% 38,72% 36,36% 30,46% 25,62% 35,89% 37,45% 47,94% 28,62%
Rörelsekapital/omsättning 175,70% 178,55% 149,86% 207,91% 65,99% 93,44% 68,71% 75,18% 91,58% 58,59%
Soliditet 45,44% 44,46% 42,62% 38,41% 39,74% 33,73% 31,12% 21,47% 19,79% 23,87%
Kassalikviditet 811,76% 258,70% 72,31% 17,69% 122,47% 22,06% 14,29% 13,24% 16,67% 27,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...