Visa allt om Bröderna Sterner Agentur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 2 003 8 263 6 571 7 352
Övrig omsättning 23 - 20 - - 19 3 361 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 -53 -9 -81 -23 -36 2 850 1 350 436 14
Resultat efter finansnetto 10 -53 -10 36 7 20 2 784 1 077 176 -6
Årets resultat 10 -53 -10 11 4 9 2 238 576 88 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 839 5 820 6 028
Omsättningstillgångar 162 152 224 237 1 519 2 354 4 106 1 306 729 850
Tillgångar 162 152 224 237 1 519 2 354 4 106 7 145 6 549 6 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 137 191 201 1 490 1 486 2 727 739 163 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 327 55 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 250 4 517 5 137 4 437
Kortfristiga skulder 15 15 34 37 29 868 1 129 1 562 1 195 2 366
Skulder och eget kapital 162 152 224 237 1 519 2 354 4 106 7 145 6 549 6 879
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 100 115 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 588 2 309 2 092 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 180 772 692 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 500 250 0 0
Omsättning 23 0 20 0 0 19 5 364 8 263 6 571 7 352
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 8 8 8 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 250 1 033 821 7 352
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 100 413 381 185
Rörelseresultat, EBITDA 10 -53 -9 -81 -23 -36 2 850 1 580 644 16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -75,76% 25,75% -10,62% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 69,48% 18,91% 6,66% 0,20%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 142,44% 16,35% 6,64% 0,19%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 55,82% 68,24% 64,01% 4,80%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 148,63% -3,10% -7,09% -20,62%
Soliditet 90,74% 90,13% 85,27% 84,81% 98,09% 63,13% 66,42% 13,64% 3,09% 1,09%
Kassalikviditet 1 080,00% 1 013,33% 658,82% 640,54% 5 237,93% 271,20% 363,68% 83,61% 61,00% 35,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...