Visa allt om Bröderna Sterner Agentur Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Sterner Agentur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 003 8 263 6 571
Övrig omsättning - 23 - 20 - - 19 3 361 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 10 -53 -9 -81 -23 -36 2 850 1 350 436
Resultat efter finansnetto -4 10 -53 -10 36 7 20 2 784 1 077 176
Årets resultat -4 10 -53 -10 11 4 9 2 238 576 88
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 5 839 5 820
Omsättningstillgångar 158 162 152 224 237 1 519 2 354 4 106 1 306 729
Tillgångar 158 162 152 224 237 1 519 2 354 4 106 7 145 6 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 147 137 191 201 1 490 1 486 2 727 739 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 327 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 250 4 517 5 137
Kortfristiga skulder 15 15 15 34 37 29 868 1 129 1 562 1 195
Skulder och eget kapital 158 162 152 224 237 1 519 2 354 4 106 7 145 6 549
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 588 2 309 2 092
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 180 772 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 500 250 0
Omsättning 0 23 0 20 0 0 19 5 364 8 263 6 571
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 250 1 033 821
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 100 413 381
Rörelseresultat, EBITDA -4 10 -53 -9 -81 -23 -36 2 850 1 580 644
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -75,76% 25,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 69,48% 18,91% 6,66%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 142,44% 16,35% 6,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 55,82% 68,24% 64,01%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 148,63% -3,10% -7,09%
Soliditet 90,51% 90,74% 90,13% 85,27% 84,81% 98,09% 63,13% 66,42% 13,64% 3,09%
Kassalikviditet 1 053,33% 1 080,00% 1 013,33% 658,82% 640,54% 5 237,93% 271,20% 363,68% 83,61% 61,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...