Visa allt om Norrvikens Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Norrvikens Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 940 1 088 192 466 80 470 850
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -66 -80 -115 765 -56 20 396 -64 297 725
Resultat efter finansnetto -865 67 -1 545 892 206 113 443 -32 545 951
Årets resultat -898 52 -1 517 738 206 113 443 -32 545 951
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 1 602 687 742 300 300 0 0 0 46
Omsättningstillgångar 1 540 1 154 1 696 3 444 4 628 5 053 4 117 3 870 3 759 3 393
Tillgångar 2 040 2 756 2 383 4 187 4 928 5 353 4 117 3 870 3 759 3 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 377 480 2 147 2 809 2 603 2 533 2 090 2 122 1 577
Obeskattade reserver 91 78 78 106 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 672 2 301 1 825 1 934 2 119 2 750 1 583 1 780 1 637 1 861
Skulder och eget kapital 2 040 2 756 2 383 4 187 4 928 5 353 4 117 3 870 3 759 3 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 157 155 150 1 400 0 44 0 0 0
Omsättning 0 0 0 940 1 088 192 466 80 470 850
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -49 -24 -59 802 -56 20 396 -64 343 747
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -13,60% 466,67% -58,80% 482,50% -82,98% -44,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 21,38% 5,11% 2,11% 10,81% -0,59% 14,58% 27,62%
Vinstmarginal -% -% -% 95,21% 23,16% 58,85% 95,49% -28,75% 116,60% 111,76%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 160,64% 230,61% 1 199,48% 543,78% 2 612,50% 451,49% 180,24%
Soliditet 17,01% 15,89% 22,70% 53,14% 57,00% 48,63% 61,53% 54,01% 56,45% 45,86%
Kassalikviditet 92,11% 50,15% 92,93% 178,08% 218,40% 183,75% 260,08% 217,42% 229,63% 182,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...