Visa allt om Styret Aktiebolag
Visa allt om Styret Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 668 2 077 5 811 3 970 2 541 18 129 19 526 4 626 21 789 63 236
Övrig omsättning 29 48 130 98 314 202 130 189 526 498
Rörelseresultat (EBIT) -101 175 350 2 -71 176 725 -10 79 1 101
Resultat efter finansnetto -52 279 393 119 -47 272 795 45 162 1 127
Årets resultat -52 0 8 47 -47 21 586 32 117 811
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 693 5 735 6 136 5 753 5 688 8 681 10 938 7 969 10 891 12 769
Tillgångar 4 693 5 735 6 136 6 503 5 688 8 681 10 938 7 969 10 891 12 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 307 307 298 251 298 278 249 244 244
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 438 5 428 5 829 5 504 4 737 8 383 10 661 7 719 10 648 12 526
Skulder och eget kapital 4 693 5 735 6 136 6 503 5 688 8 681 10 938 7 969 10 891 12 769
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 697 2 125 5 941 4 068 2 855 18 331 19 656 4 815 22 315 63 734
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -101 175 350 2 -71 176 725 -10 79 1 101
Nettoomsättningförändring -67,84% -64,26% 46,37% 56,24% -85,98% -7,15% 322,09% -78,77% -65,54% -%
Du Pont-modellen -1,09% 4,93% 6,65% 2,25% -0,67% 3,66% 7,35% 0,59% 1,49% 8,83%
Vinstmarginal -7,63% 13,63% 7,02% 3,68% -1,50% 1,75% 4,12% 1,02% 0,74% 1,78%
Bruttovinstmarginal -17,66% 6,60% 4,03% -2,39% -15,07% -0,14% 3,06% -4,28% -2,04% 0,96%
Rörelsekapital/omsättning 38,17% 14,78% 5,28% 6,27% 37,43% 1,64% 1,42% 5,40% 1,12% 0,38%
Soliditet 5,43% 5,35% 5,00% 4,58% 4,41% 3,43% 2,54% 3,12% 2,24% 1,91%
Kassalikviditet 92,47% 92,85% 96,11% 78,00% 77,03% 66,28% 23,08% 35,51% 21,23% 101,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...