Visa allt om Reftele Skogsfrakt Aktiebolag
Visa allt om Reftele Skogsfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 977 1 776 1 727 1 898 1 747 1 640 1 578 1 914 2 157 2 759
Övrig omsättning - - - - - 16 - 68 - -
Rörelseresultat (EBIT) -77 -194 -301 -214 -550 -450 -340 -21 129 604
Resultat efter finansnetto -28 -171 -120 489 -550 -499 -381 -47 83 551
Årets resultat -28 -89 -15 429 -253 -180 1 3 68 314
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 537 4 631 4 870 5 058 4 802 4 846 5 165 5 485 5 173 5 488
Omsättningstillgångar 600 599 677 760 550 985 1 033 1 054 1 340 1 180
Tillgångar 5 137 5 230 5 547 5 818 5 351 5 831 6 199 6 539 6 513 6 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 782 3 810 3 899 3 914 3 485 3 737 3 012 3 011 3 008 2 940
Obeskattade reserver 0 0 83 192 132 429 748 1 130 1 180 1 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 196 1 236 1 278 1 427 1 427 1 362 2 166 2 098 2 055 2 019
Kortfristiga skulder 159 184 287 285 307 302 273 301 270 516
Skulder och eget kapital 5 137 5 230 5 547 5 818 5 351 5 831 6 199 6 539 6 513 6 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 192 192 192 192 192 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 406 350 333 373 330 350 333 302 300 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 162 133 138 141 166 165 162 150 145 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 977 1 776 1 727 1 898 1 747 1 656 1 578 1 982 2 157 2 759
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 659 888 864 949 874 820 789 957 1 079 1 380
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 244 238 259 345 354 344 322 319 383
Rörelseresultat, EBITDA 161 115 19 124 -252 -131 -21 305 446 921
Nettoomsättningförändring 11,32% 2,84% -9,01% 8,64% 6,52% 3,93% -17,55% -11,27% -21,82% -%
Du Pont-modellen -0,55% -3,29% -2,15% 9,04% -10,28% -7,63% -5,42% 0,15% 2,43% 9,16%
Vinstmarginal -1,42% -9,68% -6,89% 27,71% -31,48% -27,13% -21,29% 0,52% 7,32% 22,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,31% 23,37% 22,58% 25,03% 13,91% 41,65% 48,16% 39,34% 49,61% 24,07%
Soliditet 73,62% 72,85% 71,46% 69,71% 66,95% 69,51% 57,48% 58,49% 59,23% 56,98%
Kassalikviditet 377,36% 325,54% 235,89% 266,67% 179,15% 326,16% 378,39% 350,17% 496,30% 228,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...