Visa allt om Svensk Kycklingsortering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 592 5 314 3 979 4 042 4 187 4 054 4 397 4 664 4 869 4 607
Övrig omsättning 250 174 16 - - 29 - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -87 -174 108 33 -75 150 -226 101 -69
Resultat efter finansnetto 264 137 -102 63 96 99 247 -402 371 80
Årets resultat 154 67 2 6 38 83 170 -244 192 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 20 0 0 0 1 4 11 18 19
Omsättningstillgångar 2 360 2 004 1 591 1 886 1 727 1 751 1 848 2 131 2 250 2 534
Tillgångar 2 370 2 025 1 591 1 886 1 727 1 753 1 852 2 142 2 269 2 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 801 735 753 787 799 716 546 789 627
Obeskattade reserver 186 128 86 195 170 138 129 86 245 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 28 15 14 12 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 303 1 067 756 924 758 816 1 007 1 510 1 234 1 776
Skulder och eget kapital 2 370 2 025 1 591 1 886 1 727 1 753 1 852 2 142 2 269 2 552
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 273 291 275 190 217 204 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 281 2 003 1 414 34 48 91 1 916 2 113 1 789 1 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 413 672 517 133 161 165 629 742 700 552
Utdelning till aktieägare 60 100 0 20 40 50 0 0 0 30
Omsättning 5 842 5 488 3 995 4 042 4 187 4 083 4 397 4 691 4 869 4 607
Nyckeltal
Antal anställda 4 6 4 2 2 2 9 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 398 886 995 2 021 2 094 2 027 489 466 541 512
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 454 515 228 254 267 312 323 324 249
Rörelseresultat, EBITDA 26 -87 -174 108 34 -72 157 -219 108 -63
Nettoomsättningförändring 5,23% 33,55% -1,56% -3,46% 3,28% -7,80% -5,72% -4,21% 5,69% -%
Du Pont-modellen 11,14% 6,81% -6,41% 7,85% 5,85% 5,65% 17,06% -8,36% 16,31% 3,10%
Vinstmarginal 4,72% 2,60% -2,56% 3,66% 2,41% 2,44% 7,19% -3,84% 7,60% 1,71%
Bruttovinstmarginal 35,18% 60,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,90% 17,63% 20,99% 23,80% 23,14% 23,06% 19,13% 13,31% 20,87% 16,45%
Soliditet 42,24% 44,49% 50,41% 47,55% 52,83% 51,38% 43,79% 28,38% 42,55% 28,77%
Kassalikviditet 181,12% 187,82% 210,45% 204,11% 227,84% 214,58% 183,52% 141,13% 182,33% 142,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...