Visa allt om Studio Alice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 32 254 1 098 1 184 476 567 681 751 785
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -75 -289 455 524 118 -26 -35 101 54
Resultat efter finansnetto -55 -73 -293 456 524 119 -26 -33 101 55
Årets resultat -55 -73 -29 247 291 89 -26 -33 72 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 18 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 205 236 362 898 1 243 326 178 217 368 410
Tillgångar 214 249 380 898 1 243 326 178 217 368 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 181 254 383 437 187 97 123 192 276
Obeskattade reserver 0 0 0 264 147 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 68 126 251 660 123 80 93 176 134
Skulder och eget kapital 214 249 380 898 1 243 326 178 217 368 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 213 239 276 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 18 241 275 208 81 0 0 0 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 35 105 119 95 55 96 108 108 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 300 40 0 0 36 156
Omsättning 18 32 254 1 098 1 184 476 567 681 751 785
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 32 254 1 098 1 184 476 567 681 751 785
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 57 358 398 304 140 316 362 403 401
Rörelseresultat, EBITDA -52 -71 -285 455 524 118 -26 -35 101 54
Nettoomsättningförändring -43,75% -87,40% -76,87% -7,26% 148,74% -16,05% -16,74% -9,32% -4,33% -%
Du Pont-modellen -26,17% -29,32% -75,79% 50,78% 42,24% 36,50% -14,61% -15,21% 27,72% 13,66%
Vinstmarginal -311,11% -228,12% -113,39% 41,53% 44,34% 25,00% -4,59% -4,85% 13,58% 7,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,54% 67,55% 78,03% 67,64%
Rörelsekapital/omsättning 650,00% 525,00% 92,91% 58,93% 49,24% 42,65% 17,28% 18,21% 25,57% 35,16%
Soliditet 58,88% 72,69% 66,84% 64,32% 43,87% 61,21% 54,49% 56,68% 52,17% 67,32%
Kassalikviditet 232,95% 347,06% 287,30% 357,77% 188,33% 265,04% 222,50% 233,33% 209,09% 305,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...