Visa allt om Dan Berg Elprojekt Aktiebolag
Visa allt om Dan Berg Elprojekt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 246 275 324 245 468 661 689 883 621 580
Övrig omsättning - - - 29 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -124 6 -41 19 39 181 85 3 4
Resultat efter finansnetto 1 -120 6 -41 14 39 178 83 1 2
Årets resultat 1 -42 6 -41 9 21 108 45 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 345 351 450 463 497 548 564 410 423 503
Tillgångar 345 351 450 463 497 548 564 410 423 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 243 284 279 320 310 390 282 237 236
Obeskattade reserver 0 0 78 78 78 78 68 36 16 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 76 76 76 76 76 73 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 32 12 30 24 86 106 92 170 251
Skulder och eget kapital 345 351 450 463 497 548 564 410 423 503
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 246 275 324 274 468 661 689 883 621 580
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 246 275 324 245 468 661 689 883 621 580
Personalkostnader per anställd (tkr) 5 10 1 1 2 1 1 1 1 1
Rörelseresultat, EBITDA 1 -124 6 -41 19 39 181 85 3 6
Nettoomsättningförändring -10,55% -15,12% 32,24% -47,65% -29,20% -4,06% -21,97% 42,19% 7,07% -%
Du Pont-modellen 0,29% -33,90% 1,56% -8,86% 3,82% 7,12% 32,09% 20,73% 0,95% 0,99%
Vinstmarginal 0,41% -43,27% 2,16% -16,73% 4,06% 5,90% 26,27% 9,63% 0,64% 0,86%
Bruttovinstmarginal 67,07% 40,36% 50,62% 35,92% 42,95% 31,47% 52,83% 32,39% 30,60% 37,24%
Rörelsekapital/omsättning 129,67% 116,00% 135,19% 176,73% 101,07% 69,89% 66,47% 36,01% 40,74% 43,45%
Soliditet 70,72% 69,23% 76,63% 72,68% 75,95% 67,06% 78,03% 75,10% 58,75% 49,21%
Kassalikviditet 400,00% 646,88% 2 391,67% 926,67% 1 195,83% 369,77% 228,30% 142,39% 62,94% 67,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...