Visa allt om Byggnadstillbehör i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Byggnadstillbehör i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 267 12 251 234 1 634 10 107 6 332 1 996 5 103 3 584
Övrig omsättning - - - 167 - - - 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) -98 -448 183 315 -1 179 150 427 -435 72 -93
Resultat efter finansnetto -18 -402 232 379 -1 108 232 516 -252 231 51
Årets resultat -18 -402 232 379 -726 123 257 1 180 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 304 1 060 1 017 1 017 1 099 2 140 2 181 2 017 2 119 2 170
Omsättningstillgångar 1 960 2 208 2 791 2 563 2 141 2 361 2 335 2 052 2 426 2 345
Tillgångar 3 263 3 268 3 807 3 580 3 240 4 501 4 516 4 069 4 545 4 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 215 3 233 3 785 3 553 3 174 3 899 4 026 3 769 3 768 3 588
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 383 321 167 425 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 35 22 27 66 218 169 133 351 477
Skulder och eget kapital 3 263 3 268 3 807 3 580 3 240 4 501 4 516 4 069 4 545 4 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 27 36 112 326 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 74
Löner till övriga anställda 134 90 0 18 24 0 18 20 69 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 10 1 7 10 33 99 59 130 245
Utdelning till aktieägare 200 0 150 0 0 0 250 0 0 0
Omsättning 267 12 251 401 1 634 10 107 6 332 2 036 5 103 3 584
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 267 12 251 234 1 634 10 107 6 332 1 996 2 552 1 195
Personalkostnader per anställd (tkr) 148 99 1 25 34 63 161 199 258 262
Rörelseresultat, EBITDA -98 -448 183 315 -1 138 191 468 -435 123 -42
Nettoomsättningförändring 2 125,00% -95,22% 7,26% -85,68% -83,83% 59,62% 217,23% -60,89% 42,38% -%
Du Pont-modellen -0,55% -12,33% 6,25% 10,70% -34,07% 5,22% 11,54% -6,05% 5,15% 1,28%
Vinstmarginal -6,74% -3 358,33% 94,82% 163,68% -67,56% 2,33% 8,23% -12,32% 4,59% 1,62%
Bruttovinstmarginal 26,59% -2 708,33% 95,62% 100,00% -64,87% 3,44% 11,67% -10,27% 13,83% 22,96%
Rörelsekapital/omsättning 716,10% 18 108,33% 1 103,19% 1 083,76% 126,99% 21,20% 34,21% 96,14% 40,66% 52,12%
Soliditet 98,53% 98,93% 99,42% 99,25% 97,96% 92,90% 94,39% 95,58% 89,64% 86,64%
Kassalikviditet 3 856,25% 5 437,14% 9 768,18% 7 074,07% 2 421,21% 373,85% 510,06% 803,01% 556,13% 403,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...