Visa allt om Frostell & Co Marknadskommunikation Aktiebolag
Visa allt om Frostell & Co Marknadskommunikation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 78 0 15 0 10 224 10 522
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 37 -62 -70 -105 -120 -32 -156 29
Resultat efter finansnetto -5 -5 37 -61 -70 -49 -120 -21 -157 77
Årets resultat -5 -5 37 -61 -70 -49 -66 -21 -6 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 562 1 204 1 205 1 205 1 207
Omsättningstillgångar 1 774 1 792 1 924 1 865 1 936 348 786 1 081 908 1 186
Tillgångar 1 774 1 792 1 924 1 865 1 936 1 909 1 990 2 286 2 113 2 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 763 1 768 1 772 1 736 1 797 1 867 1 915 1 981 2 002 2 009
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 55 55 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 24 151 129 139 43 74 250 56 179
Skulder och eget kapital 1 774 1 792 1 924 1 865 1 936 1 909 1 990 2 286 2 113 2 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 11 0 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 4 0 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 78 0 15 0 10 224 10 522
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 - 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 78 - - - 10 224 10 261
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 5 5 22 12 156
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 37 -62 -67 -101 -116 -28 -150 34
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -95,54% 2 140,00% -98,08% -%
Du Pont-modellen -% -% 1,92% -% -3,62% -% -6,03% -0,92% -7,34% 3,30%
Vinstmarginal -% -% 47,44% -% -466,67% -% -1 200,00% -9,38% -1 550,00% 15,13%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 2 273,08% -% 11 980,00% -% 7 120,00% 370,98% 8 520,00% 192,91%
Soliditet 99,38% 98,66% 92,10% 93,08% 92,82% 97,80% 96,23% 88,39% 96,62% 90,15%
Kassalikviditet 14 783,33% 7 466,67% 1 274,17% 1 445,74% 1 392,81% 809,30% 1 062,16% 432,40% 1 621,43% 662,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...