Visa allt om Fjällgatans Kaffestuga Aktiebolag
Visa allt om Fjällgatans Kaffestuga Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 029 2 714 2 974 2 468 2 423 2 273 2 079 1 957 1 931 1 734
Övrig omsättning 34 34 34 34 29 29 29 29 29 29
Rörelseresultat (EBIT) 27 213 252 14 134 -49 -26 -46 7 9
Resultat efter finansnetto 27 213 252 14 134 -50 -28 -47 7 6
Årets resultat 21 166 197 14 134 -50 -28 -47 5 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 24 0 0 900 900 913 926 867 952
Omsättningstillgångar 114 389 516 261 1 268 133 142 175 147 106
Tillgångar 151 413 516 261 2 168 1 033 1 055 1 101 1 014 1 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 310 370 173 659 548 598 625 672 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 050 52 23 29 24 71
Kortfristiga skulder 0 102 146 89 459 433 433 446 318 247
Skulder och eget kapital 151 413 516 261 2 168 1 033 1 055 1 101 1 014 1 058
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 885 760 812 833 704 712 623 557 519 463
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 213 141 160 175 135 129 113 140 132 131
Utdelning till aktieägare 0 180 225 0 500 0 0 0 0 72
Omsättning 3 063 2 748 3 008 2 502 2 452 2 302 2 108 1 986 1 960 1 763
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 9 9 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 275 247 270 224 269 253 260 245 241 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 89 92 92 95 96 93 90 85 75
Rörelseresultat, EBITDA 38 219 252 14 134 -36 -13 -33 20 22
Nettoomsättningförändring 11,61% -8,74% 20,50% 1,86% 6,60% 9,33% 6,23% 1,35% 11,36% -%
Du Pont-modellen 17,88% 51,57% 48,84% 5,36% 6,18% -4,74% -2,46% -4,09% 0,69% 0,85%
Vinstmarginal 0,89% 7,85% 8,47% 0,57% 5,53% -2,16% -1,25% -2,30% 0,36% 0,52%
Bruttovinstmarginal 53,65% 59,73% 58,31% 56,24% 53,12% 53,37% 47,76% 50,08% 48,58% 46,94%
Rörelsekapital/omsättning 3,76% 10,57% 12,44% 6,97% 33,39% -13,20% -14,00% -13,85% -8,86% -8,13%
Soliditet 100,00% 75,06% 71,71% 66,28% 30,40% 53,05% 56,68% 56,77% 66,27% 69,85%
Kassalikviditet -% 345,10% 330,14% 258,43% 270,81% 23,79% 22,17% 30,04% 38,36% 27,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...