Visa allt om Bjurmangruppen Aktiebolag
Visa allt om Bjurmangruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -7 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9
Resultat efter finansnetto 26 040 5 366 4 412 560 5 703 5 400 7 351 10 423 5 375 687
Årets resultat 26 585 5 274 4 297 392 5 395 5 229 7 229 10 227 5 210 399
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 320 4 320 4 320 4 575 4 575 4 575 4 575 4 471 4 471 4 973
Omsättningstillgångar 25 891 4 935 4 692 5 167 9 703 9 211 8 853 6 699 2 467 0
Tillgångar 30 211 9 254 9 011 9 743 14 278 13 786 13 428 11 170 6 938 4 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 977 8 392 8 119 8 821 13 429 13 034 12 805 10 576 5 349 3 493
Obeskattade reserver 0 836 825 796 771 610 524 487 385 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028 1 028
Kortfristiga skulder 234 26 68 125 78 142 99 107 176 147
Skulder och eget kapital 30 211 9 254 9 011 9 743 14 278 13 786 13 428 11 170 6 938 4 973
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 354
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -7 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,23% 97,73% 97,24% 96,56% 98,03% 97,81% 98,24% 97,82% 81,09% 74,67%
Kassalikviditet 11 064,53% 18 980,77% 6 900,00% 4 133,60% 12 439,74% 6 486,62% 8 942,42% 6 260,75% 1 401,70% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...