Visa allt om Ekvationen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 140 0 705 86 0 0 0 195 0 0
Övrig omsättning - 9 - 300 - 4 146 - 261 192
Rörelseresultat (EBIT) 139 1 -203 118 -3 1 46 16 77 11
Resultat efter finansnetto 140 -1 -170 123 2 5 50 10 163 63
Årets resultat 140 -1 -139 68 2 2 36 7 118 56
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 88 264 439
Omsättningstillgångar 374 213 283 656 321 330 327 257 329 255
Tillgångar 374 213 283 656 321 330 327 345 593 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 320 180 181 320 253 296 293 257 250 179
Obeskattade reserver 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 0 0 0 0 0 0 119 249
Kortfristiga skulder 53 0 102 305 69 35 33 88 224 267
Skulder och eget kapital 374 213 283 656 321 330 327 345 593 695
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 397 67 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 126 21 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 45 0 0 0 46
Omsättning 140 9 705 386 0 4 146 195 261 192
Nyckeltal
Antal anställda - 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 353 43 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 262 45 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 139 1 -203 118 -3 1 134 191 252 186
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 719,77% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 37,43% -% -58,66% 18,75% -% -% -% 4,64% -% -%
Vinstmarginal 100,00% -% -23,55% 143,02% -% -% -% 8,21% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 52,77% -12,79% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 229,29% -% 25,67% 408,14% -% -% -% 86,67% -% -%
Soliditet 85,56% 84,51% 63,96% 52,26% 78,82% 89,70% 89,60% 74,49% 42,16% 25,76%
Kassalikviditet 705,66% -% 277,45% 211,80% 465,22% 942,86% 990,91% 292,05% 146,88% 95,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...