Visa allt om HABIMA Aktiebolag
Visa allt om HABIMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 616 668 602 556 537 527 546 770 1 030 882
Övrig omsättning - - - - - - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 18 45 38 35 -40 -64 -154 -47 -48
Resultat efter finansnetto 83 112 292 380 123 39 -10 -232 -35 -187
Årets resultat 83 112 292 380 123 39 -10 -232 -35 -187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 792 4 993 3 657 3 388 2 837 215 215 215 214 215
Omsättningstillgångar 1 287 288 481 391 192 2 909 2 777 3 187 3 502 3 311
Tillgångar 9 079 5 281 4 138 3 779 3 029 3 123 2 991 3 402 3 717 3 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 438 2 355 2 244 1 952 1 572 1 449 1 410 1 419 1 651 1 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 265 190 38 0 37 89 324 178 88 205
Kortfristiga skulder 6 376 2 736 1 857 1 827 1 421 1 585 1 257 1 804 1 977 1 634
Skulder och eget kapital 9 079 5 281 4 138 3 779 3 029 3 123 2 991 3 402 3 717 3 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 5 152 171 241 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 2 48 55 73 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 616 668 602 556 537 527 552 770 1 030 882
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 546 770 515 882
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 200 226 157 241
Rörelseresultat, EBITDA -4 18 45 38 35 -40 -64 -154 -47 -48
Nettoomsättningförändring -7,78% 10,96% 8,27% 3,54% 1,90% -3,48% -29,09% -25,24% 16,78% -%
Du Pont-modellen 1,64% 2,92% 7,90% 10,66% 5,61% 2,27% 0,87% -4,53% 0,83% 1,65%
Vinstmarginal 24,19% 23,05% 54,32% 72,48% 31,66% 13,47% 4,76% -20,00% 3,01% 6,58%
Bruttovinstmarginal 89,61% 91,62% 91,20% 91,37% 91,81% 91,46% 93,04% 77,66% 70,00% 75,74%
Rörelsekapital/omsättning -826,14% -366,47% -228,57% -258,27% -228,86% 251,23% 278,39% 179,61% 148,06% 190,14%
Soliditet 26,85% 44,59% 54,23% 51,65% 51,90% 46,40% 47,14% 41,71% 44,42% 47,86%
Kassalikviditet 20,19% 10,53% 25,90% 21,40% 13,51% 183,53% 220,92% 176,66% 177,14% 202,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...