Visa allt om Klockareboden Aktiebolag
Visa allt om Klockareboden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 788 4 209 1 020 2 439 1 340 1 679 1 638 2 261 0 1 077
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 517 4 062 726 2 058 1 329 1 661 956 1 956 -1 983 1 057
Resultat efter finansnetto 513 4 068 747 2 070 1 350 1 711 965 1 993 -1 941 1 063
Årets resultat 436 2 388 423 1 201 736 943 530 1 962 -645 1 290
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 18 524 20 015 17 442 17 055 16 969 16 813 15 749 14 188 12 563 15 166
Tillgångar 18 524 20 015 17 442 17 055 16 969 16 813 15 749 14 188 12 563 15 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 760 16 324 13 937 14 514 15 358 15 622 14 678 14 149 12 186 12 907
Obeskattade reserver 2 680 2 733 1 733 1 538 1 015 672 243 0 0 1 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 084 958 1 773 1 004 597 519 827 40 376 963
Skulder och eget kapital 18 524 20 015 17 442 17 055 16 969 16 813 15 749 14 188 12 563 15 166
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 9 000 2 000 0 0 2 045 1 000 0 0 0 76
Omsättning 788 4 209 1 020 2 442 1 340 1 679 1 638 2 261 0 1 077
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 517 4 062 726 2 058 1 329 1 661 956 1 956 -1 983 1 057
Nettoomsättningförändring -81,28% 312,65% -58,18% 82,01% -20,19% 2,50% -27,55% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 2,79% 20,35% 4,30% 12,15% 7,99% 10,18% 6,13% 14,10% -% 7,08%
Vinstmarginal 65,61% 96,77% 73,53% 84,99% 101,12% 101,91% 58,91% 88,50% -% 99,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 213,20% 452,77% 1 536,18% 658,10% 1 221,79% 970,46% 910,99% 625,74% -% 1 318,76%
Soliditet 90,97% 92,21% 87,65% 92,14% 94,91% 95,86% 94,34% 99,73% 97,00% 91,26%
Kassalikviditet 50,65% 323,28% 26,40% 209,86% 172,36% 397,88% 189,12% 630,00% 2 499,73% 118,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...