Visa allt om Klockareboden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 209 1 020 2 439 1 340 1 679 1 638 2 261 0 1 077 1 275
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 062 726 2 058 1 329 1 661 956 1 956 -1 983 1 057 1 183
Resultat efter finansnetto 4 068 747 2 070 1 350 1 711 965 1 993 -1 941 1 063 1 194
Årets resultat 2 388 423 1 201 736 943 530 1 962 -645 1 290 1 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 015 17 442 17 055 16 969 16 813 15 749 14 188 12 563 15 166 14 169
Tillgångar 20 015 17 442 17 055 16 969 16 813 15 749 14 188 12 563 15 166 14 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 324 13 937 14 514 15 358 15 622 14 678 14 149 12 186 12 907 11 617
Obeskattade reserver 2 733 1 733 1 538 1 015 672 243 0 0 1 297 2 045
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 958 1 773 1 004 597 519 827 40 376 963 508
Skulder och eget kapital 20 015 17 442 17 055 16 969 16 813 15 749 14 188 12 563 15 166 14 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 2 045 1 000 0 0 0 76 0
Omsättning 4 209 1 020 2 442 1 340 1 679 1 638 2 261 0 1 077 1 275
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 062 726 2 058 1 329 1 661 956 1 956 -1 983 1 057 1 183
Nettoomsättningförändring 312,65% -58,18% 82,01% -20,19% 2,50% -27,55% -% -100,00% -15,53% -%
Du Pont-modellen 20,35% 4,30% 12,15% 7,99% 10,18% 6,13% 14,10% -% 7,08% 8,43%
Vinstmarginal 96,77% 73,53% 84,99% 101,12% 101,91% 58,91% 88,50% -% 99,63% 93,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 452,77% 1 536,18% 658,10% 1 221,79% 970,46% 910,99% 625,74% -% 1 318,76% 1 071,45%
Soliditet 92,21% 87,65% 92,14% 94,91% 95,86% 94,34% 99,73% 97,00% 91,26% 92,38%
Kassalikviditet 323,28% 26,40% 209,86% 172,36% 397,88% 189,12% 630,00% 2 499,73% 118,48% 148,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...