Visa allt om Bergsboda Invest AB
Visa allt om Bergsboda Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Övrig omsättning - - - - - - - - 25 14
Rörelseresultat (EBIT) -245 -196 -130 -17 -32 -30 -24 -21 -48 -92
Resultat efter finansnetto 5 476 223 -17 -37 -23 -15 10 -11 -68
Årets resultat -84 329 253 -17 -37 -23 -15 10 -11 -68
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 875 8 291 7 093 907 909 19 37 56 75 107
Omsättningstillgångar 711 1 685 258 1 886 1 997 1 243 1 234 1 187 1 128 1 171
Tillgångar 10 586 9 976 7 351 2 793 2 905 1 262 1 271 1 243 1 202 1 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 609 2 693 2 363 2 110 2 127 1 196 1 219 1 234 1 224 1 235
Obeskattade reserver 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 882 4 950 3 305 665 745 62 49 13 7 36
Kortfristiga skulder 3 007 2 246 1 682 18 33 4 3 -5 -28 7
Skulder och eget kapital 10 586 9 976 7 351 2 793 2 905 1 262 1 271 1 243 1 202 1 278
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 25 73
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 59
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat, EBITDA -245 -196 -128 -15 -21 -12 -6 -2 -16 -50
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -5,32%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -115,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 32,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1 972,88%
Soliditet 25,29% 27,68% 32,15% 75,55% 73,22% 94,77% 95,91% 99,28% 101,83% 96,64%
Kassalikviditet 23,64% 75,02% 15,34% 10 477,78% 6 051,52% 31 075,00% 41 133,33% -% -% 16 685,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...