Visa allt om Bergsboda Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 59 118
Övrig omsättning - - - - - - - 25 14 26
Rörelseresultat (EBIT) -196 -130 -17 -32 -30 -24 -21 -48 -92 -132
Resultat efter finansnetto 476 223 -17 -37 -23 -15 10 -11 -68 -112
Årets resultat 329 253 -17 -37 -23 -15 10 -11 -68 -108
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 291 7 093 907 909 19 37 56 75 107 133
Omsättningstillgångar 1 685 258 1 886 1 997 1 243 1 234 1 187 1 128 1 171 1 172
Tillgångar 9 976 7 351 2 793 2 905 1 262 1 271 1 243 1 202 1 278 1 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 693 2 363 2 110 2 127 1 196 1 219 1 234 1 224 1 235 1 303
Obeskattade reserver 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 950 3 305 665 745 62 49 13 7 36 5
Kortfristiga skulder 2 246 1 682 18 33 4 3 -5 -28 7 -2
Skulder och eget kapital 9 976 7 351 2 793 2 905 1 262 1 271 1 243 1 202 1 278 1 305
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 2 4
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 25 73 144
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 59 118
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 5
Rörelseresultat, EBITDA -196 -128 -15 -21 -12 -6 -2 -16 -50 -80
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -50,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -5,32% -8,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -115,25% -94,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 32,20% 41,53%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 1 972,88% 994,92%
Soliditet 27,68% 32,15% 75,55% 73,22% 94,77% 95,91% 99,28% 101,83% 96,64% 99,85%
Kassalikviditet 75,02% 15,34% 10 477,78% 6 051,52% 31 075,00% 41 133,33% -% -% 16 685,71% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...