Visa allt om Bernt Blomqvist Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Bernt Blomqvist Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 821 821 805 838 779 681 662 660 557 644
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 501 468 471 459 292 321 188 225 213 222
Resultat efter finansnetto 493 421 389 351 153 240 166 70 3 85
Årets resultat 423 421 389 351 153 240 166 70 3 85
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 957 6 822 6 622 6 549 6 316 6 202 6 193 6 011 6 070 6 064
Omsättningstillgångar 256 79 79 80 118 76 26 236 16 107
Tillgångar 7 213 6 901 6 701 6 629 6 433 6 278 6 219 6 247 6 086 6 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 127 2 704 2 283 1 894 1 542 1 390 1 150 984 913 911
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 498 3 684 3 883 4 081 4 299 4 480 4 683 4 860 4 751 4 376
Kortfristiga skulder 588 512 535 654 591 408 386 403 422 885
Skulder och eget kapital 7 213 6 901 6 701 6 629 6 433 6 278 6 219 6 247 6 086 6 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 821 821 805 838 779 681 662 660 557 644
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 584 551 554 542 375 406 273 305 293 365
Nettoomsättningförändring 0,00% 1,99% -3,94% 7,57% 14,39% 2,87% 0,30% 18,49% -13,51% -%
Du Pont-modellen 7,67% 7,49% 7,70% 7,56% 5,07% 5,81% 3,70% 4,24% 4,16% 4,21%
Vinstmarginal 67,36% 62,97% 64,10% 59,79% 41,85% 53,60% 34,74% 40,15% 45,42% 40,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -40,44% -52,74% -56,65% -68,50% -60,72% -48,75% -54,38% -25,30% -72,89% -120,81%
Soliditet 43,35% 39,18% 34,07% 28,57% 23,97% 22,14% 18,49% 15,75% 15,00% 14,76%
Kassalikviditet 43,54% 15,43% 14,77% 12,23% 19,97% 18,63% 6,74% 58,56% 3,79% 12,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...