Visa allt om Imu Trading Aktiebolag
Visa allt om Imu Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 853 1 881 1 883 1 826 1 745 2 169 3 144 3 008 13 176 40 091
Övrig omsättning - - - - - 197 - 80 1 039 35
Rörelseresultat (EBIT) 673 262 716 740 592 439 1 320 1 062 642 1 616
Resultat efter finansnetto 676 272 729 761 598 518 1 645 1 095 675 1 626
Årets resultat 770 346 559 608 18 307 1 264 675 457 968
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 662 3 941 4 335 4 741 5 146 5 551 10 665 9 861 9 608 4 442
Omsättningstillgångar 3 626 2 908 2 450 1 478 1 561 876 1 744 1 495 842 16 467
Tillgångar 7 288 6 849 6 785 6 219 6 707 6 427 12 409 11 356 10 450 20 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 938 5 168 4 823 4 264 3 656 3 638 9 496 8 231 7 557 7 100
Obeskattade reserver 1 209 1 528 1 711 1 751 1 825 2 272 2 172 2 320 2 183 2 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 153 252 204 1 225 516 742 804 710 11 648
Skulder och eget kapital 7 288 6 849 6 785 6 219 6 707 6 427 12 409 11 356 10 450 20 909
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 988 988 1 000 975
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 126 249 244
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 164 0 0 0
Omsättning 1 853 1 881 1 883 1 826 1 745 2 366 3 144 3 088 14 215 40 126
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 572 1 504 6 588 20 046
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 524 597 670 649
Rörelseresultat, EBITDA 952 656 1 121 1 145 997 846 1 554 1 309 843 1 789
Nettoomsättningförändring -1,49% -0,11% 3,12% 4,64% -19,55% -31,01% 4,52% -77,17% -67,13% -%
Du Pont-modellen 9,28% 3,97% 10,76% 12,22% 8,93% 8,06% 13,26% 9,65% 6,56% 7,79%
Vinstmarginal 36,48% 14,46% 38,77% 41,62% 34,33% 23,88% 52,32% 36,44% 5,20% 4,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,99% 85,27% 88,70% 10,06% 8,66%
Rörelsekapital/omsättning 188,07% 146,46% 116,73% 69,77% 19,26% 16,60% 31,87% 22,97% 1,00% 12,02%
Soliditet 94,42% 92,86% 89,67% 89,31% 74,56% 82,66% 89,13% 87,19% 87,36% 41,40%
Kassalikviditet 2 571,63% 1 900,65% 972,22% 724,51% 127,43% 169,77% 235,04% 185,95% 118,59% 44,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...