Visa allt om Nordiska Unipol Aktiebolag
Visa allt om Nordiska Unipol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 484 48 100 46 665 45 637 47 616 53 147 72 023 59 925 43 569 74 776
Övrig omsättning 660 720 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 347 161 225 -218 240 13 344 193 211 603
Resultat efter finansnetto 1 481 265 68 -57 536 -42 -811 2 087 595 696
Årets resultat 1 329 265 68 -57 536 -42 -811 1 889 595 696
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 179 179 179 190 205 191 198 202 197
Omsättningstillgångar 17 197 11 962 11 823 11 070 10 007 11 996 14 301 24 313 16 095 19 688
Tillgångar 17 377 12 142 12 002 11 250 10 198 12 201 14 492 24 511 16 297 19 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 737 4 673 4 476 4 407 4 464 3 928 3 970 4 781 2 891 2 296
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 068 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 572 6 089 7 527 6 842 5 734 8 273 10 523 19 730 13 405 17 589
Skulder och eget kapital 17 377 12 142 12 002 11 250 10 198 12 201 14 492 24 511 16 297 19 885
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 667 703 776 582 532 581 671 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 434 1 568 630 691 666 687 618 789 764 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 619 661 559 152 618 663 538 617 1 094 684
Utdelning till aktieägare 0 265 68 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 144 48 820 46 665 45 637 47 616 53 147 72 023 59 925 43 569 74 776
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 495 16 033 15 555 15 212 15 872 17 716 24 008 19 975 14 523 24 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 689 691 640 695 711 660 591 700 866 761
Rörelseresultat, EBITDA 1 347 161 225 -217 244 19 351 202 221 610
Nettoomsättningförändring 27,83% 3,08% 2,25% -4,16% -10,41% -26,21% 20,19% 37,54% -41,73% -%
Du Pont-modellen 8,76% 2,44% 2,43% -0,33% 5,63% 0,11% 3,65% 8,90% 4,26% 3,84%
Vinstmarginal 2,48% 0,62% 0,63% -0,08% 1,21% 0,02% 0,73% 3,64% 1,59% 1,02%
Bruttovinstmarginal 6,79% 6,71% 6,16% 5,84% 6,85% 5,47% 4,59% 6,40% 9,00% 5,46%
Rörelsekapital/omsättning 14,03% 12,21% 9,21% 9,26% 8,97% 7,01% 5,25% 7,65% 6,17% 2,81%
Soliditet 33,01% 38,49% 37,29% 39,17% 43,77% 32,19% 27,39% 19,51% 17,74% 11,55%
Kassalikviditet 124,07% 75,50% 128,42% 102,86% 108,37% 89,10% 93,98% 113,94% 105,51% 96,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...