Visa allt om Wulkans Bobutik i Boden AB
Visa allt om Wulkans Bobutik i Boden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 277 2 008 2 019 1 898 1 778 1 824 1 971 1 841 1 812 1 926
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 -8 -37 -4 76 110 -75 -14 3 60
Resultat efter finansnetto 137 -13 -43 -10 70 100 -82 -17 0 56
Årets resultat 83 -13 -31 1 37 88 -82 -15 0 38
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 14 27 42 57 58 5 7
Omsättningstillgångar 883 761 743 832 785 724 700 626 681 621
Tillgångar 883 761 745 846 812 766 757 683 687 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 348 362 393 391 355 267 349 365 364
Obeskattade reserver 32 0 0 11 30 12 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 419 412 384 442 391 399 490 334 321 262
Skulder och eget kapital 883 761 745 846 812 766 757 683 687 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 327 437 386 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 452 417 400 390 247 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 164 165 176 143 117 153 187 177 153 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 277 2 008 2 019 1 898 1 778 1 824 1 971 1 841 1 812 1 926
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 139 1 004 1 010 949 889 912 986 921 906 963
Personalkostnader per anställd (tkr) 309 292 289 267 187 242 314 284 257 255
Rörelseresultat, EBITDA 138 -6 -25 10 90 125 -62 -11 5 61
Nettoomsättningförändring 13,40% -0,54% 6,38% 6,75% -2,52% -7,46% 7,06% 1,60% -5,92% -%
Du Pont-modellen 15,63% -1,05% -4,97% -0,47% 9,36% 14,36% -9,91% -2,05% 0,44% 9,55%
Vinstmarginal 6,06% -0,40% -1,83% -0,21% 4,27% 6,03% -3,81% -0,76% 0,17% 3,12%
Bruttovinstmarginal 44,71% 40,99% 40,12% 42,20% 40,94% 47,31% 42,67% 43,94% 42,83% 42,42%
Rörelsekapital/omsättning 20,38% 17,38% 17,78% 20,55% 22,16% 17,82% 10,65% 15,86% 19,87% 18,64%
Soliditet 51,64% 45,73% 48,59% 47,41% 50,88% 47,50% 35,27% 51,10% 53,23% 58,08%
Kassalikviditet 16,47% 21,36% 22,92% 16,52% 20,46% 20,30% 17,14% 29,04% 26,48% 23,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...