Visa allt om Sol-Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 196 0 0 0 144 396 0 0 207 250
Övrig omsättning - - - - - 88 - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 182 -10 -10 -31 98 461 -61 -124 85 19
Resultat efter finansnetto 182 -10 -10 -35 121 461 -61 -121 85 19
Årets resultat 114 -10 -10 -4 64 387 -61 -121 83 19
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 30 30 30 32
Omsättningstillgångar 496 258 446 487 721 859 284 347 889 512
Tillgångar 496 258 446 487 721 859 313 377 919 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 179 189 199 203 439 52 53 175 92
Obeskattade reserver 41 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 162 79 257 288 487 420 261 324 745 452
Skulder och eget kapital 496 258 446 487 721 859 313 377 919 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Utdelning till aktieägare 175 0 0 0 0 240 0 0 0 0
Omsättning 196 0 0 0 144 484 0 0 207 263
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 144 396 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 26 - -
Rörelseresultat, EBITDA 182 -10 -10 -31 98 461 -61 -124 87 31
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -63,64% -% -% -100,00% -17,20% -%
Du Pont-modellen 36,69% -% -% -% 16,78% 53,67% -% -% 9,25% 3,49%
Vinstmarginal 92,86% -% -% -% 84,03% 116,41% -% -% 41,06% 7,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 170,41% -% -% -% 162,50% 110,86% -% -% 69,57% 24,00%
Soliditet 65,52% 69,38% 42,38% 40,86% 31,32% 51,11% 16,61% 14,06% 19,04% 16,91%
Kassalikviditet 306,17% 326,58% 173,54% 169,10% 148,05% 204,52% 108,81% 107,10% 119,33% 113,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...