Visa allt om Sol-Invest Aktiebolag
Visa allt om Sol-Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 196 0 0 0 144 396 0 0 207
Övrig omsättning - - - - - - 88 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 182 -10 -10 -31 98 461 -61 -124 85
Resultat efter finansnetto -16 182 -10 -10 -35 121 461 -61 -121 85
Årets resultat 19 114 -10 -10 -4 64 387 -61 -121 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30
Omsättningstillgångar 314 496 258 446 487 721 859 284 347 889
Tillgångar 314 496 258 446 487 721 859 313 377 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 293 179 189 199 203 439 52 53 175
Obeskattade reserver 0 41 0 0 0 31 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 162 79 257 288 487 420 261 324 745
Skulder och eget kapital 314 496 258 446 487 721 859 313 377 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Utdelning till aktieägare 35 175 0 0 0 0 240 0 0 0
Omsättning 0 196 0 0 0 144 484 0 0 207
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 144 396 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 26 -
Rörelseresultat, EBITDA -16 182 -10 -10 -31 98 461 -61 -124 87
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -100,00% -63,64% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 36,69% -% -% -% 16,78% 53,67% -% -% 9,25%
Vinstmarginal -% 92,86% -% -% -% 84,03% 116,41% -% -% 41,06%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 170,41% -% -% -% 162,50% 110,86% -% -% 69,57%
Soliditet 43,63% 65,52% 69,38% 42,38% 40,86% 31,32% 51,11% 16,61% 14,06% 19,04%
Kassalikviditet 177,40% 306,17% 326,58% 173,54% 169,10% 148,05% 204,52% 108,81% 107,10% 119,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...