Visa allt om Torbjörn Lindgren Arkitekt AB
Visa allt om Torbjörn Lindgren Arkitekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 269 211 189 300 228 166 159 199 142 168
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 37 26 -14 40 -11 38 -35 8 -20 11
Resultat efter finansnetto 37 27 -14 40 -11 38 -35 8 -20 11
Årets resultat 29 24 -14 32 -11 36 -35 8 -17 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8
Omsättningstillgångar 248 214 117 161 123 115 93 129 110 125
Tillgångar 248 214 117 161 123 115 93 131 114 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 121 97 112 79 90 54 89 81 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 93 20 49 43 25 39 42 33 31
Skulder och eget kapital 248 214 117 161 123 115 93 131 114 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 10 60 45 48 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 120 90 110 160 110 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 50 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 15 9 11 16 11 26 36 42 44 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 269 211 189 300 228 166 159 199 142 168
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 269 211 189 300 228 166 159 199 142 168
Personalkostnader per anställd (tkr) 139 101 124 178 133 42 100 99 99 101
Rörelseresultat, EBITDA 37 26 -14 40 -11 38 -33 10 -17 14
Nettoomsättningförändring 27,49% 11,64% -37,00% 31,58% 37,35% 4,40% -20,10% 40,14% -15,48% -%
Du Pont-modellen 14,92% 12,15% -11,97% 24,84% -8,94% 33,04% -37,63% 6,11% -17,54% 8,27%
Vinstmarginal 13,75% 12,32% -7,41% 13,33% -4,82% 22,89% -22,01% 4,02% -14,08% 6,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,39% 57,35% 51,32% 37,33% 35,09% 54,22% 33,96% 43,72% 54,23% 55,95%
Soliditet 60,48% 56,54% 82,91% 69,57% 64,23% 78,26% 58,06% 67,94% 71,05% 75,10%
Kassalikviditet 250,51% 230,11% 585,00% 328,57% 286,05% 460,00% 238,46% 307,14% 333,33% 403,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...