Visa allt om Aktiebolaget Lunds Nya Bleck- & Plåtslageri
Visa allt om Aktiebolaget Lunds Nya Bleck- & Plåtslageri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 828 5 397 4 965 4 939 5 529 4 525 4 643 4 504 4 551 3 160
Övrig omsättning - - - 37 7 1 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -341 -8 -87 -105 51 174 202 -67 259 47
Resultat efter finansnetto -359 -30 -96 -103 58 172 223 -60 296 46
Årets resultat -304 7 -85 -30 22 94 122 6 152 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 123 105 119 132 563 527
Omsättningstillgångar 1 262 1 492 1 547 2 056 1 896 1 827 1 752 1 451 1 306 960
Tillgångar 1 262 1 492 1 547 2 056 2 019 1 932 1 870 1 583 1 869 1 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 921 914 1 199 1 229 1 208 1 113 991 985 832
Obeskattade reserver 0 55 92 102 175 175 133 88 163 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 644 516 540 755 615 550 623 504 721 563
Skulder och eget kapital 1 262 1 492 1 547 2 056 2 019 1 932 1 870 1 583 1 869 1 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 419 402 404 405 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 248 2 248 1 975 2 112 1 907 1 340 1 303 1 216 1 123 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 25 - - - - -
Sociala kostnader 823 755 696 721 719 674 700 653 620 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 828 5 397 4 965 4 976 5 536 4 526 4 649 4 504 4 551 3 160
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 5 6 6 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 690 771 993 823 922 905 929 901 910 790
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 435 543 479 454 489 488 463 452 402
Rörelseresultat, EBITDA -341 -8 -87 -105 86 187 215 -46 273 60
Nettoomsättningförändring -10,54% 8,70% 0,53% -10,67% 22,19% -2,54% 3,09% -1,03% 44,02% -%
Du Pont-modellen -27,02% -0,54% -5,56% -4,86% 3,02% 9,06% 12,03% -3,60% 16,27% 3,23%
Vinstmarginal -7,06% -0,15% -1,73% -2,02% 1,10% 3,87% 4,85% -1,27% 6,68% 1,52%
Bruttovinstmarginal 74,54% 75,78% 74,12% 78,46% 67,81% 75,49% 74,09% 65,08% 71,92% 69,27%
Rörelsekapital/omsättning 12,80% 18,08% 20,28% 26,34% 23,17% 28,22% 24,32% 21,03% 12,85% 12,56%
Soliditet 48,89% 64,60% 63,72% 61,97% 67,26% 69,20% 64,76% 66,61% 58,98% 60,36%
Kassalikviditet 195,96% 289,15% 286,48% 272,32% 308,29% 332,18% 269,34% 270,44% 181,14% 168,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...