Visa allt om Arthur Berglunds Glas Larm Aktiebolag
Visa allt om Arthur Berglunds Glas Larm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 808 24 480 23 718 23 340 22 757 15 561 13 550 11 163 11 249 11 403
Övrig omsättning 169 509 125 207 137 189 5 63 853 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 590 3 494 5 010 4 897 4 463 4 460 2 686 -40 549 191
Resultat efter finansnetto 3 577 3 487 5 042 4 885 4 251 4 474 2 686 -32 546 187
Årets resultat 1 840 1 777 2 598 2 594 2 893 1 907 905 -19 546 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 785 3 292 3 621 3 809 3 374 1 648 111 77 138 212
Omsättningstillgångar 8 931 9 100 8 613 9 337 8 333 7 424 4 807 2 967 2 991 3 005
Tillgångar 12 716 12 392 12 234 13 146 11 707 9 072 4 919 3 043 3 129 3 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 117 3 777 3 500 3 902 5 308 2 915 1 009 104 1 073 1 124
Obeskattade reserver 4 825 3 779 2 750 1 280 0 0 128 182 214 214
Avsättningar (tkr) 1 140 753 432 182 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 634 4 082 5 552 7 782 6 399 6 157 3 782 2 757 1 842 1 879
Skulder och eget kapital 12 716 12 392 12 234 13 146 11 707 9 072 4 919 3 043 3 129 3 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 659 651 302 501 858
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 063 5 131 4 971 5 083 5 130 1 878 2 406 3 397 3 044 2 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 032 2 269 1 511 2 533 1 642 1 097 1 080 1 228 1 289 1 436
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 1 500 3 000 4 000 500 0 0 950 0
Omsättning 25 977 24 989 23 843 23 547 22 894 15 750 13 555 11 226 12 102 11 403
Nyckeltal
Antal anställda 0 16 14 13 11 9 9 11 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 530 1 694 1 795 2 069 1 729 1 506 1 015 1 406 1 425
Personalkostnader per anställd (tkr) - 471 476 597 633 511 470 460 637 675
Rörelseresultat, EBITDA 4 001 3 720 5 228 5 099 4 636 4 490 2 782 30 623 315
Nettoomsättningförändring 5,42% 3,21% 1,62% 2,56% 46,24% 14,84% 21,38% -0,76% -1,35% -%
Du Pont-modellen 28,41% 28,19% 41,34% 37,26% 36,35% 49,36% 54,65% -0,95% 17,67% 6,00%
Vinstmarginal 14,00% 14,27% 21,32% 20,99% 18,70% 28,78% 19,84% -0,26% 4,92% 1,69%
Bruttovinstmarginal 57,25% 63,84% 68,25% 69,53% 68,44% 74,38% 73,17% 67,24% 68,13% 66,75%
Rörelsekapital/omsättning 20,52% 20,50% 12,91% 6,66% 8,50% 8,14% 7,56% 1,88% 10,21% 9,87%
Soliditet 54,11% 54,27% 46,14% 36,86% 45,34% 32,13% 22,43% 7,72% 39,22% 39,72%
Kassalikviditet 223,78% 204,46% 145,06% 116,51% 126,39% 117,91% 124,11% 104,61% 155,27% 151,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...