Visa allt om Sörensens Livs Aktiebolag
Visa allt om Sörensens Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 67 398 68 553 54 548 44 465 46 931 49 997 51 711 47 001 45 425 38 580
Övrig omsättning - - 101 - 15 20 - 30 22 74
Rörelseresultat (EBIT) 5 169 7 736 2 845 1 285 261 1 008 3 218 2 910 4 220 2 922
Resultat efter finansnetto 5 146 7 812 2 884 1 334 74 986 3 198 3 097 4 394 2 937
Årets resultat 0 7 64 21 -231 202 2 243 697 1 394 2 937
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 257 9 329 8 957 6 041 5 617 5 247 4 966 4 197 2 558 2 373
Omsättningstillgångar 17 310 14 863 13 380 11 210 12 242 13 357 12 812 11 187 14 933 10 466
Tillgångar 26 567 24 192 22 337 17 251 17 859 18 604 17 778 15 384 17 491 12 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 540 11 540 11 533 11 469 11 448 11 679 11 477 10 834 10 137 8 743
Obeskattade reserver 900 900 100 100 0 0 534 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 127 11 752 10 704 5 682 6 411 6 925 5 767 4 550 7 354 4 096
Skulder och eget kapital 26 567 24 192 22 337 17 251 17 859 18 604 17 778 15 384 17 491 12 839
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 189 561 540 577 491 589 570 568 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 11 398 11 504 9 616 8 155 8 695 9 184 8 200 7 879 7 201 6 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 174 3 509 3 082 2 609 3 117 3 194 2 888 2 900 2 937 2 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 8 000 0 0 1 600 0 0
Omsättning 67 398 68 553 54 649 44 465 46 946 50 017 51 711 47 031 45 447 38 654
Nyckeltal
Antal anställda 46 47 36 31 36 37 34 37 33 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 465 1 459 1 515 1 434 1 304 1 351 1 521 1 270 1 377 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 329 377 373 352 354 353 316 337 332
Rörelseresultat, EBITDA 7 144 9 335 3 852 2 274 1 292 1 909 4 271 3 887 5 078 3 701
Nettoomsättningförändring -1,68% 25,67% 22,68% -5,25% -6,13% -3,31% 10,02% 3,47% 17,74% -%
Du Pont-modellen 19,46% 32,38% 13,00% 7,84% 1,84% 5,49% 18,15% 20,25% 25,21% 23,19%
Vinstmarginal 7,67% 11,43% 5,32% 3,04% 0,70% 2,04% 6,24% 6,63% 9,71% 7,72%
Bruttovinstmarginal 52,36% 52,52% 53,37% 54,97% 55,96% 54,49% 52,98% 53,30% 57,36% 57,16%
Rörelsekapital/omsättning 4,72% 4,54% 4,91% 12,43% 12,42% 12,86% 13,62% 14,12% 16,68% 16,51%
Soliditet 46,08% 50,60% 51,98% 66,91% 64,10% 62,78% 66,77% 70,42% 57,96% 68,10%
Kassalikviditet 103,21% 100,20% 99,96% 162,51% 161,25% 159,26% 184,62% 203,58% 180,54% 215,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...