Visa allt om Kung. Borgen Festvåningar & Event AB
Visa allt om Kung. Borgen Festvåningar & Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 300 300 0 0 0 0 0 1 782 3 689
Övrig omsättning - 7 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -230 12 0 0 -2 -1 -3 -26 1 127 2 300
Resultat efter finansnetto -231 11 0 0 -1 -1 -3 22 1 176 2 329
Årets resultat -231 8 0 0 -1 -1 -3 22 850 1 680
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 960 760 430 100 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 198 -96 1 0 119 138 139 142 1 823 3 188
Tillgångar 1 158 664 431 100 119 138 139 142 1 823 3 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 108 100 100 119 138 139 142 970 1 800
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 082 556 332 0 0 0 0 0 852 1 388
Skulder och eget kapital 1 158 664 431 100 119 138 139 142 1 823 3 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 461 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 190 406
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 18 0 0 850 1 680
Omsättning 0 307 300 0 0 0 0 0 1 782 3 689
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 891 1 230
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 326 462
Rörelseresultat, EBITDA -230 12 17 0 -2 -1 -3 -26 1 127 2 300
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% -% -% -% -% -% -100,00% -51,69% -%
Du Pont-modellen -% 1,81% 0,00% -% -% -% -% -% 64,51% 73,06%
Vinstmarginal -% 4,00% 0,00% -% -% -% -% -% 65,99% 63,13%
Bruttovinstmarginal -% 41,33% 82,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -217,33% -110,33% -% -% -% -% -% 54,49% 48,79%
Soliditet 6,65% 16,27% 23,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,21% 56,46%
Kassalikviditet 18,30% -17,27% 0,30% -% -% -% -% -% 213,97% 229,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...