Visa allt om PEST Invest AB
Visa allt om PEST Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 273 289 304 248 268 253 238 270 277 219
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 240 229 195 127 129 119 71 26 109 74
Resultat efter finansnetto 472 229 197 128 150 81 76 38 48 49
Årets resultat 262 134 109 72 115 71 40 2 -11 26
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 150 190 281 372 581 715 809 935 1 095
Omsättningstillgångar 1 313 864 658 327 148 578 407 374 237 170
Tillgångar 1 451 1 013 848 608 520 1 158 1 121 1 183 1 172 1 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 056 794 660 551 479 1 090 1 019 980 977 989
Obeskattade reserver 263 137 80 31 0 0 92 72 73 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 103 203
Kortfristiga skulder 132 82 108 26 40 68 10 132 18 30
Skulder och eget kapital 1 451 1 013 848 608 520 1 158 1 121 1 183 1 172 1 265
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 626 0 0 0 0
Omsättning 273 289 304 248 268 253 238 270 277 219
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 251 269 286 218 221 213 165 118 200 167
Nettoomsättningförändring -5,54% -4,93% 22,58% -7,46% 5,93% 6,30% -11,85% -2,53% 26,48% -%
Du Pont-modellen 34,67% 22,70% 23,23% 21,22% 28,65% 10,62% 6,87% 3,30% 9,98% 6,25%
Vinstmarginal 184,25% 79,58% 64,80% 52,02% 55,60% 48,62% 32,35% 14,44% 42,24% 36,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 432,60% 270,59% 180,92% 121,37% 40,30% 201,58% 166,81% 89,63% 79,06% 63,93%
Soliditet 86,92% 88,93% 84,78% 94,38% 92,12% 94,13% 96,81% 87,22% 87,85% 80,63%
Kassalikviditet 994,70% 1 053,66% 609,26% 1 257,69% 370,00% 850,00% 4 070,00% 283,33% 1 316,67% 566,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...