Visa allt om Aktiebolag Impugn
Visa allt om Aktiebolag Impugn

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 079 1 220 905 1 019 982 1 169 1 258 751 111 899
Övrig omsättning - 57 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 453 250 -21 54 49 49 -39 121 -81 -18
Resultat efter finansnetto 481 210 61 90 -21 214 230 -42 -120 82
Årets resultat 290 94 60 75 -37 203 230 -76 -120 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 23 0 0 0 0 2 8 13
Omsättningstillgångar 770 450 405 460 446 467 887 642 877 1 485
Tillgångar 770 450 427 460 446 467 887 644 885 1 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 285 265 206 131 347 301 71 148 168
Obeskattade reserver 185 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 95 162 254 315 119 586 573 738 1 331
Skulder och eget kapital 770 450 427 460 446 467 887 644 885 1 498
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 640 785 878 413 70 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 743 646 709 19 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 144 128 138 138 149 323 171 67 269
Utdelning till aktieägare 200 100 75 0 0 180 7 0 0 0
Omsättning 1 079 1 277 905 1 019 982 1 169 1 258 751 111 899
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 540 610 453 510 491 585 629 376 56 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 493 438 460 443 537 629 292 69 429
Rörelseresultat, EBITDA 453 250 -15 54 49 49 -37 123 -76 -13
Nettoomsättningförändring -11,56% 34,81% -11,19% 3,77% -16,00% -7,07% 67,51% 576,58% -87,65% -%
Du Pont-modellen 62,60% 62,00% 14,29% 19,57% 13,23% 46,04% 27,62% 27,17% 8,59% 5,41%
Vinstmarginal 44,67% 22,87% 6,74% 8,83% 6,01% 18,39% 19,48% 23,30% 68,47% 9,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,08% 29,10% 26,85% 20,22% 13,34% 29,77% 23,93% 9,19% 125,23% 17,13%
Soliditet 80,30% 75,47% 62,06% 44,78% 29,37% 74,30% 33,93% 11,02% 16,72% 11,21%
Kassalikviditet 693,69% 473,68% 250,00% 181,10% 141,59% 392,44% 151,37% 112,04% 118,83% 111,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...