Visa allt om Jutarums Verkstads AB
Visa allt om Jutarums Verkstads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 34 15 96 53 5 2 851 3 941 4 294 3 905
Övrig omsättning 40 15 136 9 26 2 3 682 7 115 17
Rörelseresultat (EBIT) 0 -54 22 -111 -197 -296 3 266 995 1 215 1 307
Resultat efter finansnetto -9 -5 130 -51 -349 -265 3 275 1 027 1 235 1 312
Årets resultat 334 228 269 139 -151 72 1 818 709 716 738
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 58 116 193 292 196
Omsättningstillgångar 1 740 1 838 3 065 2 934 3 058 3 835 5 327 3 034 2 884 3 121
Tillgångar 1 740 1 838 3 065 2 934 3 058 3 893 5 444 3 227 3 175 3 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 790 456 1 727 1 459 1 320 1 471 2 399 1 331 1 322 1 706
Obeskattade reserver 210 860 1 160 1 360 1 600 1 828 2 236 1 439 1 416 1 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 740 522 178 115 139 595 809 457 437 421
Skulder och eget kapital 1 740 1 838 3 065 2 934 3 058 3 893 5 444 3 227 3 175 3 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 68 396 207 130
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 14 691 582 607 519
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 1 306 430 390 341
Utdelning till aktieägare 0 336 0 0 0 0 1 000 750 700 1 100
Omsättning 68 49 151 105 79 7 6 533 3 948 4 409 3 922
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 53 5 713 1 314 1 431 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 526 487 423 349
Rörelseresultat, EBITDA 0 -54 22 -111 -139 -238 3 324 1 094 1 314 1 408
Nettoomsättningförändring -17,65% 126,67% -84,38% 81,13% 960,00% -99,82% -27,66% -8,22% 9,96% -%
Du Pont-modellen 1,72% -0,22% 4,24% -1,67% -4,45% -4,73% 60,18% 31,92% 38,93% 39,73%
Vinstmarginal 107,14% -11,76% 866,67% -51,04% -256,60% -3 680,00% 114,91% 26,14% 28,78% 33,75%
Bruttovinstmarginal 96,43% 88,24% 80,00% 77,08% 81,13% 100,00% 84,64% 88,25% 82,46% 85,43%
Rörelsekapital/omsättning 3 571,43% 3 870,59% 19 246,67% 2 936,46% 5 507,55% 64 800,00% 158,47% 65,39% 56,99% 69,14%
Soliditet 54,82% 61,31% 85,87% 83,89% 81,73% 72,39% 74,34% 73,35% 73,75% 77,26%
Kassalikviditet 235,14% 352,11% 1 721,91% 2 551,30% 2 200,00% 644,54% 658,47% 632,39% 606,86% 697,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...