Visa allt om Stenhörnet Rörläggaren AB
Visa allt om Stenhörnet Rörläggaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 763 763 763 760 500 240 255 300 300 240
Övrig omsättning - - - - 8 10 7 9 3 6
Rörelseresultat (EBIT) 655 648 630 589 415 171 178 221 -295 -1 088
Resultat efter finansnetto 654 647 631 622 414 170 175 215 -321 -1 119
Årets resultat 2 34 21 343 228 93 99 119 1 119 -119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 592 643 695 746 797 849 900 936 923 982
Omsättningstillgångar 985 582 866 433 364 55 64 19 618 341
Tillgångar 1 577 1 226 1 561 1 179 1 161 904 965 955 1 541 1 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 529 495 474 731 503 410 311 1 492 372
Obeskattade reserver 0 0 392 392 237 133 90 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 833 0 0 0 0 0 0 0 0 548
Kortfristiga skulder 213 697 673 313 193 268 465 594 49 403
Skulder och eget kapital 1 577 1 226 1 561 1 179 1 161 904 965 955 1 541 1 323
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0
Omsättning 763 763 763 760 508 250 262 309 303 246
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 706 699 681 640 466 222 233 280 -236 -1 026
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,39% 52,00% 108,33% -5,88% -15,00% 0,00% 25,00% -%
Du Pont-modellen 41,53% 52,85% 40,42% 52,84% 35,83% 18,92% 18,45% 23,35% -18,88% -82,16%
Vinstmarginal 85,85% 84,93% 82,70% 81,97% 83,20% 71,25% 69,80% 74,33% -97,00% -452,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,18% -15,07% 25,29% 15,79% 34,20% -88,75% -157,25% -191,67% 189,67% -25,83%
Soliditet 33,67% 43,15% 51,30% 64,71% 78,01% 66,48% 49,36% 36,34% 96,82% 28,12%
Kassalikviditet 462,44% 83,50% 128,68% 138,34% 188,60% 20,52% 13,76% 3,20% 1 261,22% 84,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...