Visa allt om Bo Emesten Utveckling AB
Visa allt om Bo Emesten Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 243 0 129 154 160 0 26 75 11 983 72 894
Övrig omsättning - - 6 - - - - 22 - 8 802
Rörelseresultat (EBIT) 41 -102 -3 -44 5 -153 -93 -869 -331 4 830
Resultat efter finansnetto -255 -276 -37 -66 -39 -252 -94 -910 -382 4 586
Årets resultat -255 -276 -37 -66 -39 -252 -91 -234 5 2 011
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 026 8 913 6 256 6 148 6 152 6 137 6 145 6 154 7 060 7 094
Omsättningstillgångar 145 2 351 30 40 68 204 286 260 287 1 755
Tillgångar 10 171 11 264 6 286 6 189 6 220 6 341 6 430 6 414 7 347 8 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 639 3 893 4 169 4 206 4 272 4 311 4 563 4 654 4 887 4 882
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 676 1 075
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 492 5 897 2 106 1 962 1 928 2 010 1 819 1 704 933 2 087
Kortfristiga skulder 40 1 472 10 20 20 20 48 57 850 805
Skulder och eget kapital 10 171 11 264 6 286 6 189 6 220 6 341 6 430 6 414 7 347 8 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 15 53 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 243 0 135 154 160 0 26 97 11 983 81 696
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 18 224
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 233
Rörelseresultat, EBITDA 41 -98 1 -40 9 -146 -84 -785 -217 4 922
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -16,23% -3,75% -% -100,00% -65,33% -99,37% -83,56% -%
Du Pont-modellen 0,40% -% -0,05% -0,71% 0,08% -% -1,45% -13,55% -4,37% 54,70%
Vinstmarginal 16,87% -% -2,33% -28,57% 3,12% -% -357,69% -1 158,67% -2,68% 6,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 2,26%
Rörelsekapital/omsättning 43,21% -% 15,50% 12,99% 30,00% -% 915,38% 270,67% -4,70% 1,30%
Soliditet 35,78% 34,56% 66,32% 67,96% 68,68% 67,99% 70,96% 72,56% 73,14% 63,92%
Kassalikviditet 352,50% 159,38% 10,00% 5,00% 35,00% 500,00% 170,83% 175,44% 13,29% 30,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...