Visa allt om IKANO Bostad Holding AB
Visa allt om IKANO Bostad Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 359 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -93 -16 359 -11 -16 -3 -7 -3 0 0
Resultat efter finansnetto -14 192 -9 880 -21 309 -18 815 -15 318 -7 016 -5 801 -8 358 -9 074 1
Årets resultat 51 130 -16 508 -13 983 -11 566 -5 171 -4 287 -6 006 -6 534 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 822 471 1 181 811 1 122 271 1 133 891 1 088 891 1 088 939 1 077 975 797 731 476 411 0
Omsättningstillgångar 200 410 873 613 80 398 1 006 508 945 387 630 504 174 245 756 638 9 614 5 999
Tillgångar 2 022 881 2 055 424 1 202 669 2 140 399 2 034 278 1 719 443 1 252 220 1 554 369 486 025 5 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 721 720 670 720 540 683 062 680 149 681 197 681 195 540 059 6 017 5 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 000 684 000 440 000 1 405 203 1 025 203 850 203 370 203 900 000 0 0
Kortfristiga skulder 432 160 650 754 42 129 52 134 328 926 188 043 200 822 114 310 480 008 0
Skulder och eget kapital 2 022 881 2 055 424 1 202 669 2 140 399 2 034 278 1 719 443 1 252 220 1 554 369 486 025 5 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -93 -16 359 -11 -16 -3 -7 -3 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 51,45% 35,06% 59,91% 31,91% 33,43% 39,62% 54,40% 34,74% 1,24% 100,00%
Kassalikviditet 46,37% 134,25% 190,84% 1 930,62% 287,42% 335,30% 86,77% 661,92% 2,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...