Visa allt om Ronneby Maskin- & Grus Aktiebolag
Visa allt om Ronneby Maskin- & Grus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 504 1 634 2 534 2 693 2 389 2 521 2 130 3 075 3 441 2 730
Övrig omsättning 591 150 - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 285 5 78 114 102 1 -129 172 570 373
Resultat efter finansnetto 272 -29 21 34 4 -68 -208 -38 439 298
Årets resultat 162 5 120 74 3 12 3 34 106 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 236 1 618 1 825 2 263 2 756 3 294 3 957 4 487 5 211 4 045
Omsättningstillgångar 1 296 1 224 1 831 1 927 1 726 2 072 1 641 1 888 2 381 1 962
Tillgångar 2 532 2 842 3 656 4 190 4 481 5 366 5 598 6 375 7 593 6 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 353 1 191 1 185 1 065 992 988 976 973 939 833
Obeskattade reserver 601 536 572 706 773 773 854 1 073 1 162 873
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 175 600 1 157 1 714 2 371 2 929 3 386 4 077 2 937
Kortfristiga skulder 579 941 1 298 1 262 1 003 1 233 839 942 1 414 1 364
Skulder och eget kapital 2 532 2 842 3 656 4 190 4 481 5 366 5 598 6 375 7 593 6 007
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 340 370 594 630 608 607 599 576 561 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 123 121 227 230 222 222 228 224 208 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 095 1 784 2 534 2 693 2 389 2 521 2 130 3 076 3 441 2 730
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 504 1 634 1 267 1 347 1 195 1 261 1 065 1 538 1 721 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 491 412 430 415 415 415 407 388 232
Rörelseresultat, EBITDA 298 18 181 353 363 368 248 696 927 717
Nettoomsättningförändring -7,96% -35,52% -5,90% 12,72% -5,24% 18,36% -30,73% -10,64% 26,04% -%
Du Pont-modellen 11,26% 0,21% 2,19% 2,86% 2,45% 0,06% -2,22% 3,25% 7,70% 6,24%
Vinstmarginal 18,95% 0,37% 3,16% 4,46% 4,60% 0,12% -5,82% 6,73% 17,00% 13,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,67% 17,32% 21,03% 24,69% 30,26% 33,28% 37,65% 30,76% 28,10% 21,90%
Soliditet 71,95% 56,62% 44,62% 37,84% 34,85% 29,03% 28,68% 27,38% 23,39% 24,33%
Kassalikviditet 165,80% 67,38% 89,83% 98,18% 106,28% 119,22% 120,02% 139,07% 147,95% 124,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...