Visa allt om Fabriks Aktiebolaget Linjedon
Visa allt om Fabriks Aktiebolaget Linjedon

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 10 486 10 297 10 948 9 993 10 355 14 670 9 798 11 192 12 318 12 259
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 467 394 1 235 1 187 23 85 -485 634 1 392 1 984
Resultat efter finansnetto 1 453 380 1 211 1 170 -31 42 -507 554 1 291 1 876
Årets resultat 705 37 291 88 -36 17 -21 394 933 1 374
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 35 47 3 14 62 153 225 257 170
Omsättningstillgångar 5 946 5 314 5 094 4 455 4 981 6 450 4 276 4 137 5 380 4 173
Tillgångar 6 044 5 350 5 141 4 458 4 995 6 511 4 430 4 362 5 637 4 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 765 1 060 1 023 732 644 681 1 164 1 185 1 151 938
Obeskattade reserver 511 201 175 45 0 0 0 20 25 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 850 864
Kortfristiga skulder 3 767 4 089 3 943 3 681 4 350 5 831 3 266 3 157 3 611 2 481
Skulder och eget kapital 6 044 5 350 5 141 4 458 4 995 6 511 4 430 4 362 5 637 4 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 883 603 665 603 468 431 329 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 177 2 749 1 483 1 570 1 854 2 823 1 960 2 044 1 872 1 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 698 800 711 637 1 114 1 465 883 1 004 813 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 10 486 10 297 10 948 9 993 10 355 14 670 9 798 11 192 12 318 12 259
Nyckeltal
Antal anställda 5 8 7 7 7 8 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 097 1 287 1 564 1 428 1 479 1 834 1 225 1 244 1 369 1 532
Personalkostnader per anställd (tkr) 575 438 449 405 494 641 451 408 360 376
Rörelseresultat, EBITDA 1 498 406 1 250 1 198 71 177 -399 724 1 525 2 077
Nettoomsättningförändring 1,84% -5,95% 9,56% -3,50% -29,41% 49,72% -12,46% -9,14% 0,48% -%
Du Pont-modellen 24,27% 7,36% 24,02% 26,65% 0,48% 1,32% -10,74% 15,31% 25,01% 45,73%
Vinstmarginal 13,99% 3,83% 11,28% 11,89% 0,23% 0,59% -4,86% 5,97% 11,45% 16,20%
Bruttovinstmarginal 64,15% 63,63% 62,86% 64,41% 57,89% 54,46% 61,16% 60,16% 64,28% 60,98%
Rörelsekapital/omsättning 20,78% 11,90% 10,51% 7,75% 6,09% 4,22% 10,31% 8,76% 14,36% 13,80%
Soliditet 35,80% 22,74% 22,55% 17,16% 12,89% 10,46% 26,28% 27,50% 20,74% 22,59%
Kassalikviditet 66,53% 54,85% 50,85% 40,04% 45,36% 52,86% 36,13% 34,24% 67,24% 82,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...