Visa allt om E.R. Bilservice AB
Visa allt om E.R. Bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 510 3 318 3 496 3 174 5 584 3 501 3 205 2 536 2 765 2 194
Övrig omsättning 192 216 259 192 148 - 30 6 18 42
Rörelseresultat (EBIT) 288 166 399 78 440 84 77 -55 59 89
Resultat efter finansnetto 217 58 222 -125 250 80 68 -65 44 88
Årets resultat 139 51 143 1 93 38 36 4 23 43
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 064 3 975 4 113 4 320 4 483 186 237 230 264 415
Omsättningstillgångar 509 382 790 583 834 774 780 670 782 791
Tillgångar 4 573 4 357 4 902 4 903 5 318 960 1 017 900 1 046 1 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 799 748 605 604 512 474 438 434 411
Obeskattade reserver 140 101 109 70 196 73 53 36 108 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 581 2 758 3 145 3 540 3 770 0 155 167 176 337
Kortfristiga skulder 915 699 901 688 748 375 335 261 327 362
Skulder och eget kapital 4 573 4 357 4 902 4 903 5 318 960 1 017 900 1 046 1 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 917 917 958 970 988 618 475 277 264 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 320 290 336 345 632 441 399 323 300 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 702 3 534 3 755 3 366 5 732 3 501 3 235 2 542 2 783 2 236
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 170 1 106 1 165 1 058 1 861 875 1 068 1 268 1 383 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 409 439 444 685 346 401 455 434 419
Rörelseresultat, EBITDA 419 304 549 241 626 135 120 -14 128 125
Nettoomsättningförändring 5,79% -5,09% 10,14% -43,16% -% 9,24% 26,38% -8,28% 26,03% -%
Du Pont-modellen 6,30% 3,81% 8,14% 1,61% 8,27% 9,06% 7,57% -5,89% 5,93% 7,55%
Vinstmarginal 8,21% 5,00% 11,41% 2,49% 7,88% 2,49% 2,40% -2,09% 2,24% 4,15%
Bruttovinstmarginal 53,08% 56,48% 58,84% 60,27% 61,32% 58,67% 57,94% 59,38% 58,99% 57,61%
Rörelsekapital/omsättning -11,57% -9,55% -3,18% -3,31% 1,54% 11,40% 13,88% 16,13% 16,46% 19,55%
Soliditet 22,90% 20,15% 16,99% 13,39% 14,07% 58,94% 50,45% 51,55% 48,93% 39,87%
Kassalikviditet 42,84% 45,49% 79,25% 70,64% 102,27% 184,27% 212,84% 215,33% 198,17% 164,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...