Visa allt om IPJ Svensson AB
Visa allt om IPJ Svensson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 20 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -23 -21 0 -218 20 -11 -28 -4 -4
Resultat efter finansnetto -10 -23 -21 10 -275 -136 -797 3 529 -4 -4
Årets resultat -10 -23 -121 10 -275 -142 -805 3 509 -4 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 752 2 122 2 186 2 312 2 308 2 374 2 594 2 451 0 0
Omsättningstillgångar 108 3 13 130 223 218 1 133 2 852 1 1
Tillgångar 1 860 2 125 2 199 2 442 2 531 2 592 3 727 5 304 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 845 1 854 2 177 2 298 2 288 2 563 2 705 3 510 1 -51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 0 0 0 0 0 959 1 749 0 52
Kortfristiga skulder 15 271 22 144 242 29 63 45 0 0
Skulder och eget kapital 1 860 2 125 2 199 2 442 2 531 2 592 3 727 5 304 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 200 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -23 -21 0 -218 20 -11 -28 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,19% 87,25% 99,00% 94,10% 90,40% 98,88% 72,58% 66,18% 100,00% -5 100,00%
Kassalikviditet 720,00% 1,11% 59,09% 90,28% 92,15% 751,72% 1 798,41% 6 337,78% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...