Visa allt om Volund 6 och 7 Fastighets AB
Visa allt om Volund 6 och 7 Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 691 683 660 485 923 1 099 1 047 1 081 1 096 914
Övrig omsättning 91 - - - 42 - - 44 12 15
Rörelseresultat (EBIT) -212 -198 -275 -425 117 294 227 397 63 548
Resultat efter finansnetto -218 -203 -278 -410 177 312 225 462 104 590
Årets resultat -218 -203 -181 19 207 395 224 243 47 434
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 094 2 405 2 644 2 885 3 135 4 527 4 770 5 141 5 070 5 554
Omsättningstillgångar 970 1 086 1 191 1 302 1 635 1 999 1 694 1 308 1 206 1 262
Tillgångar 3 064 3 491 3 835 4 187 4 769 6 526 6 464 6 449 6 276 6 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 913 3 271 3 614 3 935 4 056 5 614 5 346 5 242 5 119 5 191
Obeskattade reserver 0 0 0 97 535 644 874 967 849 821
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 219 221 155 178 268 243 240 308 804
Skulder och eget kapital 3 064 3 491 3 835 4 187 4 769 6 526 6 464 6 449 6 276 6 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 352 378 378 298 18 73 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 37 42 45 45 36 24 31 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 140 140 140 140 127 127 120 120 120
Omsättning 782 683 660 485 965 1 099 1 047 1 125 1 108 929
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 691 683 660 485 923 1 099 1 047 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 394 423 422 334 207 106 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -77 41 -34 -175 368 554 487 655 297 865
Nettoomsättningförändring 1,17% 3,48% 36,08% -47,45% -16,01% 4,97% -3,15% -1,37% 19,91% -%
Du Pont-modellen -6,92% -5,67% -7,17% -9,67% 3,80% 5,33% 4,24% 7,24% 2,15% 9,74%
Vinstmarginal -30,68% -28,99% -41,67% -83,51% 19,61% 31,67% 26,17% 43,20% 12,32% 72,65%
Bruttovinstmarginal 85,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,67% 126,94% 146,97% 236,49% 157,85% 157,51% 138,59% 98,80% 81,93% 50,11%
Soliditet 95,07% 93,70% 94,24% 95,69% 93,32% 93,30% 92,67% 92,08% 91,30% 84,83%
Kassalikviditet 646,67% 495,89% 538,91% 840,00% 918,54% 745,90% 697,12% 545,00% 391,56% 156,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...