Visa allt om Solportföljen Aktiebolag
Visa allt om Solportföljen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 8 750 7 000
Rörelseresultat (EBIT) -5 -4 -5 -6 0 0 -50 -19 8 726 6 992
Resultat efter finansnetto -5 -4 -5 -6 0 0 482 -4 519 -302 -425
Årets resultat -5 -4 -5 -6 0 0 482 -4 519 -302 -425
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 807 807 827 797 797 702 702 909 3 910 10 910
Omsättningstillgångar 14 23 12 46 52 147 152 193 1 550 2 546
Tillgångar 820 829 838 843 849 849 854 1 101 5 460 13 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 693 698 702 707 713 713 713 231 850 1 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 115 119 124 124 124 124 124 857 3 465 9 687
Kortfristiga skulder 12 12 12 12 12 12 17 14 1 145 2 616
Skulder och eget kapital 820 829 838 843 849 849 854 1 101 5 460 13 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 8 750 7 000
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -4 -5 -6 0 0 -50 -19 8 726 6 992
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,51% 84,20% 83,77% 83,87% 83,98% 83,98% 83,49% 20,98% 15,57% 8,56%
Kassalikviditet 116,67% 191,67% 100,00% 383,33% 433,33% 1 225,00% 894,12% 1 378,57% 135,37% 97,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...