Visa allt om Mymeko Invest AB
Visa allt om Mymeko Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 108 988
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 -8 -27 -3 -3 -3 -4 -9 78 175
Resultat efter finansnetto 29 7 -23 9 15 15 14 -10 81 175
Årets resultat 26 7 -23 7 14 15 14 -10 79 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 723 387 323 431 566 430 347 444 411 139
Omsättningstillgångar 151 158 120 83 81 271 99 77 222 550
Tillgångar 875 545 443 513 646 701 446 522 633 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 461 435 428 451 444 430 415 401 411 402
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 9 15 62 202 271 31 121 222 287
Skulder och eget kapital 875 545 443 513 646 701 446 522 633 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 0 0 0 0 0 0 0 108 988
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 988
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 436
Rörelseresultat, EBITDA 6 -8 -27 -3 -3 -3 -4 -9 78 175
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -89,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 13,90% 27,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 81,48% 18,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 0,00% 26,62%
Soliditet 52,69% 79,82% 96,61% 87,91% 68,73% 61,34% 93,05% 76,82% 64,93% 58,35%
Kassalikviditet 1 161,54% 1 755,56% 800,00% 133,87% 40,10% 100,00% 319,35% 63,64% 100,00% 191,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...