Visa allt om Leksaksrevyn AB
Visa allt om Leksaksrevyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 269 2 508 2 042 2 345 2 713 2 556 2 309 2 076 1 927 2 157
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 221 265 -97 156 373 327 110 -1 -220 3
Resultat efter finansnetto 224 269 -93 186 466 347 171 20 -215 2
Årets resultat 123 151 -10 96 250 188 153 20 -150 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 026 1 024 0 50 50 50 2 3 5 9
Omsättningstillgångar 1 040 877 1 693 1 965 1 939 1 489 1 192 1 047 1 015 1 291
Tillgångar 2 067 1 900 1 693 2 015 1 989 1 539 1 193 1 050 1 021 1 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 455 1 332 1 181 1 191 1 096 845 657 504 484 634
Obeskattade reserver 300 240 170 258 208 88 0 0 0 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 312 328 342 566 686 605 536 546 537 602
Skulder och eget kapital 2 067 1 900 1 693 2 015 1 989 1 539 1 193 1 050 1 021 1 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 716 673 624 606 634 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 900 890 858 817 83 150 291 190 193 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 533 526 477 466 451 493 463 371 353 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 269 2 508 2 042 2 345 2 713 2 556 2 309 2 076 1 927 2 157
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 269 2 508 1 021 1 173 1 357 1 278 1 155 1 038 642 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 464 1 453 682 660 643 676 737 628 415 421
Rörelseresultat, EBITDA 221 265 -97 156 373 329 112 1 -216 11
Nettoomsättningförändring -9,53% 22,82% -12,92% -13,56% 6,14% 10,70% 11,22% 7,73% -10,66% -%
Du Pont-modellen 10,84% 14,16% -5,49% 9,33% 23,43% 22,55% 14,33% 1,90% -21,06% 0,23%
Vinstmarginal 9,87% 10,73% -4,55% 8,02% 17,18% 13,58% 7,41% 0,96% -11,16% 0,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,08% 21,89% 66,16% 59,66% 46,19% 34,59% 28,41% 24,13% 24,81% 31,94%
Soliditet 81,71% 79,96% 77,59% 68,54% 62,81% 59,12% 55,07% 48,00% 47,40% 52,37%
Kassalikviditet 333,33% 267,38% 495,03% 347,17% 282,65% 246,12% 222,39% 191,76% 189,01% 214,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...