Visa allt om Nääs Fabriker Aktiebolag
Visa allt om Nääs Fabriker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 478 12 662 12 685 12 517 11 657 11 326 10 815 7 776 7 913 7 684
Övrig omsättning - - - - - - - - 772 2 060
Rörelseresultat (EBIT) -8 018 -27 249 -10 264 -7 871 -11 146 -10 027 -8 571 -10 873 -10 926 -3 842
Resultat efter finansnetto -13 316 -30 548 -13 565 -11 360 -15 229 -13 526 -12 066 -14 785 -14 491 -6 125
Årets resultat 65 105 -5 375 -9 399 -16 945 -16 060 -15 572 -14 528 -8 597 -4 534
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 816 164 320 184 422 194 284 204 625 212 890 215 175 224 447 211 396 88 991
Omsättningstillgångar 46 038 52 646 35 207 31 687 17 552 8 361 7 991 10 585 38 380 42 843
Tillgångar 220 854 216 966 219 629 225 972 222 177 221 251 223 167 235 032 249 776 131 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 997 75 932 76 393 75 361 72 510 71 317 53 475 39 753 45 640 41 637
Obeskattade reserver 18 857 21 640 27 396 33 167 28 367 20 300 13 800 0 174 174
Avsättningar (tkr) 9 138 8 722 12 235 12 847 15 237 15 115 6 983 6 822 3 545 4 539
Långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 77 825
Kortfristiga skulder 16 862 10 672 3 605 4 597 6 063 14 519 48 909 88 457 100 417 7 659
Skulder och eget kapital 220 854 216 966 219 629 225 972 222 177 221 251 223 167 235 032 249 776 131 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 657 589 520
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 452 452 888 1 171 1 268
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 259 259 782 850 859
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 478 12 662 12 685 12 517 11 657 11 326 10 815 7 776 8 685 9 744
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 1 1 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 11 326 10 815 2 592 1 978 1 537
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 711 711 776 653 529
Rörelseresultat, EBITDA -2 069 -17 232 -149 1 329 -2 062 -996 51 -2 341 -9 621 -1 285
Nettoomsättningförändring -1,45% -0,18% 1,34% 7,38% 2,92% 4,72% 39,08% -1,73% 2,98% -%
Du Pont-modellen -4,53% -12,56% -4,67% -3,48% -5,01% -4,53% -3,84% -4,58% -4,33% -2,91%
Vinstmarginal -80,25% -215,19% -80,91% -62,79% -95,47% -88,52% -79,20% -138,53% -136,76% -49,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% -9,07% -40,66% -29,12% -78,46% -67,53% -56,38% -66,96% -61,99% -3,03%
Rörelsekapital/omsättning 233,82% 331,50% 249,13% 216,43% 98,56% -54,37% -378,34% -1 001,44% -783,99% 457,89%
Soliditet 41,07% 42,78% 44,51% 44,17% 42,05% 39,00% 28,52% 16,91% 18,32% 31,68%
Kassalikviditet 273,03% 493,31% 976,62% 689,30% 289,49% 57,59% 16,34% 11,97% 38,22% 559,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...