Visa allt om Hagbergs Måleri Aktiebolag
Visa allt om Hagbergs Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 762 805 752 788 857 687 773 1 033 1 367 1 101
Övrig omsättning - - - - - - - - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -67 17 12 41 10 -10 -26 65 191 103
Resultat efter finansnetto -68 16 11 41 9 -10 -26 63 191 103
Årets resultat -68 12 16 23 6 1 1 50 102 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 17 34 51 68 24
Omsättningstillgångar 221 306 312 327 320 286 391 426 561 407
Tillgångar 221 306 312 332 330 303 425 477 629 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 236 244 228 220 234 273 331 331 249
Obeskattade reserver 0 0 0 10 0 0 12 40 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 70 68 94 110 69 141 106 250 183
Skulder och eget kapital 221 306 312 332 330 303 425 477 629 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 106 133 146 125 88 118 165 185 274 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 382 284 252 210 285 192 234 226 227 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 49 43 41 56 69 69 130 145 153 82
Utdelning till aktieägare 0 20 20 0 15 20 40 60 50 20
Omsättning 762 805 752 788 857 687 773 1 033 1 384 1 101
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 381 403 376 394 429 344 387 517 684 551
Personalkostnader per anställd (tkr) 269 230 220 195 221 190 265 278 328 195
Rörelseresultat, EBITDA -67 17 17 46 17 7 -9 82 209 119
Nettoomsättningförändring -5,34% 7,05% -4,57% -8,05% 24,75% -11,13% -25,17% -24,43% 24,16% -%
Du Pont-modellen -29,86% 5,56% 3,85% 12,65% 3,33% -2,97% -5,88% 13,63% 30,37% 23,90%
Vinstmarginal -8,66% 2,11% 1,60% 5,33% 1,28% -1,31% -3,23% 6,29% 13,97% 9,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 76,65% 72,70% 79,33% 87,84% 79,38% 74,18% 61,67%
Rörelsekapital/omsättning 19,29% 29,32% 32,45% 29,57% 24,50% 31,59% 32,34% 30,98% 22,75% 20,35%
Soliditet 66,97% 77,12% 78,21% 70,89% 66,67% 77,23% 66,32% 75,43% 58,12% 57,77%
Kassalikviditet 279,73% 407,14% 426,47% 328,72% 266,36% 363,77% 245,39% 373,58% 199,20% 207,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...