Visa allt om Stig Anderson Publishing Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -11 -11 -18
Resultat efter finansnetto -10 -2 76 48 149 175 204 143 397 5 033
Årets resultat -9 -2 77 48 150 177 206 145 444 5 287
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättningstillgångar 164 172 280 300 400 452 473 414 669 5 664
Tillgångar 364 372 480 500 600 652 673 614 869 5 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 366 469 490 590 641 661 602 857 5 807
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 6 11 10 10 11 12 12 12 57
Skulder och eget kapital 364 372 480 500 600 652 673 614 869 5 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 101 101 151 201 201 151 405 5 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -11 -11 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,08% 98,39% 97,71% 98,00% 98,33% 98,31% 98,22% 98,05% 98,62% 99,03%
Kassalikviditet 2 342,86% 2 866,67% 2 545,45% 3 000,00% 4 000,00% 4 109,09% 3 941,67% 3 450,00% 5 575,00% 9 936,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...