Visa allt om Cajot Invest AB
Visa allt om Cajot Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 018 1 080 1 078 1 398 1 542 1 426 1 353 1 291 1 165 941
Övrig omsättning - - - - - - - - 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 487 -405 334 585 576 402 565 462 31 216
Resultat efter finansnetto 378 -505 196 412 368 168 333 288 -209 24
Årets resultat 184 -616 81 284 368 168 333 288 -209 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 578 3 679 6 210 6 264 6 360 6 469 4 217 4 413 4 613 4 702
Omsättningstillgångar 3 238 3 468 2 229 2 312 2 514 2 104 3 488 2 908 2 522 2 696
Tillgångar 6 815 7 147 8 439 8 575 8 874 8 573 7 705 7 321 7 136 7 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 196 1 012 1 628 1 697 1 556 1 339 1 297 1 084 796 1 005
Obeskattade reserver 332 214 145 71 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 830 4 006 4 440 4 744 5 380 5 508 5 635 5 810 5 923 6 003
Kortfristiga skulder 2 458 1 915 2 226 2 063 1 938 1 727 772 427 417 390
Skulder och eget kapital 6 815 7 147 8 439 8 575 8 874 8 573 7 705 7 321 7 136 7 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 156 156 156 156 156 182
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 100 100 143 166 184 190 186 199 157 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 150 127 120 0 0
Omsättning 1 018 1 080 1 078 1 398 1 542 1 426 1 353 1 291 1 245 941
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 398 1 542 1 426 1 353 1 291 1 165 941
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 246 360 348 352 357 321 344
Rörelseresultat, EBITDA 588 -299 436 692 794 597 760 663 234 375
Nettoomsättningförändring -5,74% 0,19% -22,89% -9,34% 8,13% 5,40% 4,80% 10,82% 23,80% -%
Du Pont-modellen 7,34% -5,11% 4,38% 7,28% 6,73% 4,77% 7,49% 7,51% 1,21% 4,33%
Vinstmarginal 49,12% -33,80% 34,32% 44,64% 38,72% 28,68% 42,65% 42,60% 7,38% 34,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,62% 143,80% 0,28% 17,81% 37,35% 26,44% 200,74% 192,18% 180,69% 245,06%
Soliditet 21,35% 16,50% 20,63% 20,40% 17,53% 15,62% 16,83% 14,81% 11,15% 13,59%
Kassalikviditet 131,73% 181,10% 100,13% 112,07% 129,72% 121,83% 451,81% 681,03% 604,80% 691,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...