Visa allt om Korda Plast Aktiebolag
Visa allt om Korda Plast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 121 660 418 248 467 310 518 5 485 8 742 9 903
Övrig omsättning 735 - - 85 350 - - - - 270
Rörelseresultat (EBIT) 58 -623 -743 -951 -1 234 -1 491 -1 600 -1 182 694 597
Resultat efter finansnetto 301 -149 -141 -162 1 068 -328 -934 822 2 990 1 240
Årets resultat 272 -149 -90 120 1 124 99 -154 704 2 714 1 252
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 846 8 121 2 565 2 818 3 155 3 757 4 360 4 963 5 671 6 335
Omsättningstillgångar 22 184 23 457 30 125 31 367 32 315 31 659 32 664 33 842 34 133 32 381
Tillgångar 31 031 31 578 32 691 34 185 35 470 35 416 37 024 38 805 39 804 38 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 641 31 369 32 518 33 608 34 488 34 365 35 265 36 420 36 716 35 002
Obeskattade reserver 0 0 0 51 373 799 1 226 2 007 2 185 2 676
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 389 209 173 526 610 252 532 379 903 1 038
Skulder och eget kapital 31 031 31 578 32 691 34 185 35 470 35 416 37 024 38 805 39 804 38 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 440 507 705 860 835
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 540 495 468 481 0 0 693 1 318 1 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 220 217 179 198 188 243 701 988 983
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 1 856 660 418 333 817 310 518 5 485 8 742 10 173
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 2 2 5 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 561 330 209 124 467 155 259 1 097 874 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 366 331 316 695 326 371 418 323 348
Rörelseresultat, EBITDA 239 -370 -490 -614 -632 -888 -997 -560 1 357 1 317
Nettoomsättningförändring 69,85% 57,89% 68,55% -46,90% 50,65% -40,15% -90,56% -37,26% -11,72% -%
Du Pont-modellen 0,97% -0,47% -0,43% -0,47% 3,03% -0,93% -2,52% 2,30% 7,51% 3,20%
Vinstmarginal 26,85% -22,58% -33,49% -65,32% 230,41% -105,81% -180,31% 16,28% 34,21% 12,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,98% 65,13% 58,65%
Rörelsekapital/omsättning 1 944,25% 3 522,42% 7 165,55% 12 435,89% 6 789,08% 10 131,29% 6 203,09% 610,08% 380,12% 316,50%
Soliditet 98,74% 99,34% 99,47% 98,42% 98,01% 98,70% 97,69% 97,58% 96,19% 95,39%
Kassalikviditet 5 702,83% 11 223,44% 17 413,29% 5 963,31% 5 297,54% 12 563,10% 6 139,85% 8 879,68% 3 605,65% 2 947,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...