Visa allt om Holms Industri Aktiebolag
Visa allt om Holms Industri Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 91 922 94 629 87 802 94 906 138 045 106 115 67 874 95 098 93 265 89 446
Övrig omsättning 2 985 1 033 357 210 1 054 1 878 1 588 3 612 1 364 1 489
Rörelseresultat (EBIT) 2 700 2 769 1 795 2 399 18 198 11 843 -7 366 2 551 3 540 2 176
Resultat efter finansnetto 2 462 2 508 1 567 2 172 17 950 11 339 -8 020 1 975 2 925 1 449
Årets resultat 1 888 1 962 1 178 2 163 13 348 7 925 -5 871 1 533 2 144 1 083
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 467 15 960 14 247 15 887 17 052 16 726 18 760 15 299 13 494 12 311
Omsättningstillgångar 36 502 37 100 41 494 39 841 48 201 38 848 25 432 32 033 34 513 34 887
Tillgångar 52 969 53 060 55 741 55 728 65 254 55 574 44 191 47 332 48 007 47 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 744 32 858 35 588 35 409 36 854 26 218 19 139 21 267 21 030 19 849
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 549 9 411 9 530 9 984 11 295 10 623 9 026 9 762 9 448 9 728
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 925 3 525 4 125 4 725 5 325
Kortfristiga skulder 9 678 10 790 10 623 10 333 17 105 15 808 12 501 12 177 12 805 12 297
Skulder och eget kapital 52 969 53 060 55 741 55 728 65 254 55 574 44 191 47 332 48 007 47 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 482 1 469 1 400 1 519 1 483 1 278 1 921 2 444 2 224 2 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 551 20 628 19 430 20 619 18 263 15 498 20 002 20 776 18 979 18 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 176 8 927 8 509 8 515 7 189 6 754 8 758 9 335 8 979 8 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 907 95 662 88 159 95 116 139 099 107 993 69 462 98 710 94 629 90 935
Nyckeltal
Antal anställda 59 60 60 63 57 49 65 74 68 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 558 1 577 1 463 1 506 2 422 2 166 1 044 1 285 1 372 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 569 541 511 499 505 511 465 435 443 424
Rörelseresultat, EBITDA 4 864 4 637 3 843 4 475 20 247 13 737 -5 565 4 379 5 224 3 669
Nettoomsättningförändring -2,86% 7,78% -7,49% -31,25% 30,09% 56,34% -28,63% 1,97% 4,27% -%
Du Pont-modellen 5,13% 5,47% 3,49% 4,55% 28,33% 21,38% -16,53% 5,77% 7,61% 4,62%
Vinstmarginal 2,96% 3,07% 2,21% 2,67% 13,39% 11,20% -10,76% 2,87% 3,92% 2,44%
Bruttovinstmarginal 59,32% 58,96% 60,84% 62,02% 55,39% 56,90% 63,50% 59,79% 58,54% 61,30%
Rörelsekapital/omsättning 29,18% 27,80% 35,16% 31,09% 22,53% 21,71% 19,05% 20,88% 23,28% 25,26%
Soliditet 65,59% 61,93% 63,85% 63,54% 56,48% 47,18% 43,31% 44,93% 43,81% 42,05%
Kassalikviditet 202,14% 197,80% 254,28% 254,29% 189,94% 168,54% 116,57% 131,68% 145,99% 163,19%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 87 697 92 436 84 807 92 572 137 321 102 722 66 142 90 611 92 093 87 109
Övrig omsättning 2 987 1 033 357 210 1 096 1 844 1 571 3 775 1 339 1 424
Rörelseresultat (EBIT) 2 939 2 776 1 758 2 755 17 136 11 468 -7 257 2 521 3 492 2 068
Resultat efter finansnetto 2 707 2 526 1 544 2 546 16 872 11 028 -7 853 2 048 2 974 1 486
Årets resultat 2 133 1 892 1 600 2 483 10 686 7 164 -6 178 629 2 399 1 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 805 16 598 14 941 16 733 18 093 17 849 20 133 16 955 15 611 15 698
Omsättningstillgångar 36 422 35 453 40 809 39 023 47 442 38 443 26 844 32 585 33 450 33 014
Tillgångar 53 227 52 051 55 750 55 756 65 535 56 292 46 978 49 540 49 061 48 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 301 28 168 30 967 30 367 31 483 23 498 17 235 19 728 20 299 18 900
Obeskattade reserver 5 956 6 033 5 919 6 504 7 100 4 527 3 854 3 232 1 922 2 211
Avsättningar (tkr) 7 345 8 084 8 228 8 554 9 428 9 432 8 012 8 912 8 910 9 109
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 925 3 525 4 125 4 725 5 325
Kortfristiga skulder 9 625 9 767 10 635 10 331 17 524 15 909 14 352 13 543 13 204 13 167
Skulder och eget kapital 53 227 52 051 55 750 55 756 65 535 56 292 46 978 49 540 49 061 48 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 482 1 469 1 400 1 519 1 483 12 748 1 234 1 312 1 321 1 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 845 19 936 18 747 19 942 17 603 14 837 18 672 19 827 18 560 17 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 176 8 927 8 509 8 515 7 189 6 754 8 591 9 335 8 979 8 267
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 1 000 3 600 0 0 3 600 1 200 1 000
Omsättning 90 684 93 469 85 164 92 782 138 417 104 566 67 713 94 386 93 432 88 533
Nyckeltal
Antal anställda 57 58 58 61 55 47 62 70 64 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 539 1 594 1 462 1 518 2 497 2 186 1 067 1 294 1 439 1 361
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 546 516 504 513 518 452 430 450 415
Rörelseresultat, EBITDA 5 101 4 642 3 794 4 801 19 137 13 269 -5 654 4 161 5 041 3 424
Nettoomsättningförändring -5,13% 9,00% -8,39% -32,59% 33,68% 55,31% -27,00% -1,61% 5,72% -%
Du Pont-modellen 5,57% 5,61% 3,44% 5,22% 26,56% 20,53% -15,20% 5,65% 7,54% 4,55%
Vinstmarginal 3,38% 3,16% 2,26% 3,15% 12,68% 11,25% -10,79% 3,09% 4,02% 2,54%
Bruttovinstmarginal 59,70% 58,21% 59,84% 61,64% 55,15% 55,57% 63,30% 57,80% 58,01% 60,26%
Rörelsekapital/omsättning 30,56% 27,79% 35,58% 30,99% 21,79% 21,94% 18,89% 21,02% 21,98% 22,78%
Soliditet 65,66% 63,16% 63,83% 63,06% 56,02% 47,67% 42,73% 44,52% 44,20% 42,07%
Kassalikviditet 251,94% 251,47% 282,15% 289,64% 209,13% 183,09% 138,42% 146,76% 160,06% 156,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...