Visa allt om Gjuteriläget AB
Visa allt om Gjuteriläget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 046 5 368
Övrig omsättning 1 - - - - - 1 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 -6 -6 -7 -2 -37 -47 -106 79
Resultat efter finansnetto -5 -6 -6 -4 -7 -2 -36 -53 -119 60
Årets resultat 25 -6 -6 -4 -7 -2 -36 -39 -86 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Omsättningstillgångar 111 94 99 97 99 100 114 192 385 2 283
Tillgångar 111 94 99 97 99 100 114 192 385 2 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 75 80 86 91 98 100 175 298 1 797
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 19 18 11 9 3 14 16 87 492
Skulder och eget kapital 111 94 99 97 99 100 114 192 385 2 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 78 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 32 430
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 120 1 500
Omsättning 1 0 0 0 0 0 1 1 1 046 5 368
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 046 5 368
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 193 1 495
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 -6 -6 -7 -2 -37 -47 -106 83
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -80,51% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -27,01% 3,49%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -9,94% 1,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 33,17% 43,96%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 28,49% 33,36%
Soliditet 90,09% 79,79% 80,81% 88,66% 91,92% 98,00% 87,72% 91,15% 77,40% 78,51%
Kassalikviditet 1 009,09% 494,74% 550,00% 881,82% 1 100,00% 3 333,33% 814,29% 1 200,00% 442,53% 355,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...