Visa allt om Företagarna Sverige Service AB
Visa allt om Företagarna Sverige Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 148 853 150 456 152 367 153 104 155 860 155 177 133 452 141 066 139 876 141 768
Övrig omsättning 6 068 10 544 8 219 13 687 9 751 11 516 8 091 7 262 7 815 10 022
Rörelseresultat (EBIT) -671 -12 906 -8 878 -10 028 -2 256 -182 2 172 8 201 -532 6 516
Resultat efter finansnetto 1 751 521 -7 023 -6 852 -2 550 807 1 240 11 487 3 083 8 405
Årets resultat 2 637 3 864 -5 386 833 -2 582 -2 296 353 8 369 2 111 5 344
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 804 5 959 11 147 10 890 2 530 2 578 2 773 5 391 9 819 13 791
Omsättningstillgångar 171 831 162 229 160 250 155 425 158 078 160 830 178 814 169 263 160 042 146 385
Tillgångar 176 635 168 188 171 397 166 315 160 608 163 408 181 587 174 654 169 862 160 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 417 28 779 24 915 30 301 29 469 32 051 34 347 33 994 26 383 28 664
Obeskattade reserver 0 496 0 0 3 765 3 765 2 030 1 534 0 736
Avsättningar (tkr) 1 078 0 435 437 458 485 488 508 576 618
Långfristiga skulder 3 726 3 731 8 607 8 259 8 201 8 065 7 847 7 613 6 564 464
Kortfristiga skulder 140 413 135 181 137 440 127 318 118 715 119 042 136 874 131 004 136 340 129 693
Skulder och eget kapital 176 635 168 188 171 397 166 315 160 608 163 408 181 587 174 654 169 862 160 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 869 3 303 343 3 162 3 060 7 098 3 003 3 256 3 645 6 141
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - - 1 350
Löner till övriga anställda 26 806 26 472 31 607 38 771 36 123 34 012 35 769 33 633 37 119 34 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 135 14 075 15 490 18 362 17 296 18 666 18 338 17 520 20 184 24 848
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 154 921 161 000 160 586 166 791 165 611 166 693 141 543 148 328 147 691 151 790
Nyckeltal
Antal anställda 53 56 76 94 89 76 90 85 93 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 809 2 687 2 005 1 629 1 751 2 042 1 483 1 660 1 504 1 524
Personalkostnader per anställd (tkr) 855 786 678 652 658 802 656 668 710 755
Rörelseresultat, EBITDA 595 -6 460 -7 037 -10 009 -2 207 15 4 829 12 707 5 559 11 580
Nettoomsättningförändring -1,07% -1,25% -0,48% -1,77% 0,44% 16,28% -5,40% 0,85% -1,33% -%
Du Pont-modellen 1,11% 0,63% -3,64% -3,66% 0,55% 6,36% 1,58% 7,63% 1,84% 5,25%
Vinstmarginal 1,31% 0,70% -4,10% -3,98% 0,57% 6,70% 2,15% 9,45% 2,23% 5,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,11% 17,98% 14,97% 18,36% 25,26% 26,93% 31,43% 27,12% 16,95% 11,77%
Soliditet 17,79% 17,34% 14,54% 18,22% 20,08% 21,31% 19,74% 20,10% 15,53% 18,23%
Kassalikviditet 122,38% 120,01% 116,60% 122,08% 133,16% 135,10% 130,41% 128,93% 117,06% 112,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...