Visa allt om Audio Video Sverige Aktiebolag
Visa allt om Audio Video Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 297 16 717 28 172 30 644 34 066 33 669
Övrig omsättning - 17 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 9 -15 -33 -24 -311 -1 972 -2 208 -3 977 202
Resultat efter finansnetto 68 85 59 24 40 -292 -1 945 -2 075 -3 857 285
Årets resultat 30 30 53 34 38 -274 -1 450 -1 550 -2 776 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 81 81 81 81 131 425 471 206 157
Omsättningstillgångar 6 882 5 720 3 996 4 750 6 266 6 365 16 225 11 936 16 166 18 878
Tillgångar 6 963 5 801 4 077 4 831 6 347 6 496 16 650 12 407 16 372 19 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 096 1 231 4 036 4 003 3 940 3 909 3 888 3 985 3 998 3 994
Obeskattade reserver 0 2 835 0 0 0 0 60 73 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 867 1 735 41 828 2 407 2 587 12 702 8 349 12 374 15 041
Skulder och eget kapital 6 963 5 801 4 077 4 831 6 347 6 496 16 650 12 407 16 372 19 035
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 941 898 850 1 242 1 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 891 1 561 2 326 2 085 2 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 576 822 871 1 098 1 090
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 17 0 0 297 16 717 28 172 30 644 34 066 33 669
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 3 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 5 572 5 634 6 129 6 813 5 612
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 821 865 798 1 207 924
Rörelseresultat, EBITDA -9 9 -15 -33 26 -93 -1 839 -2 104 -3 923 296
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -98,22% -40,66% -8,07% -10,05% 1,18% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,50% -4,42% -11,63% -16,61% -23,46% 1,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% 31,99% -1,72% -6,87% -6,73% -11,28% 0,89%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,76% 99,35% 99,07%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 299,33% 22,60% 12,51% 11,71% 11,13% 11,40%
Soliditet 58,83% 59,34% 98,99% 82,86% 62,08% 60,18% 23,62% 32,54% 24,42% 20,98%
Kassalikviditet 240,04% 329,68% 9 746,34% 573,67% 260,32% 246,04% 127,74% 142,96% 130,64% 125,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...